ThS. Nguyễn Hoàng Hải – Chuyên gia tư vấn BSC và KPI

Chủ Nhật, 11/09/2016, 08:09

ThS. Nguyễn Hoàng Hải – Chuyên gia tư vấn BSC và KPI

Ông Nguyễn Hoàng Hải là giám đốc Tư vấn và Đào tạo – Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia – VINEN. Ông Hải có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động xây dựng chiến lược doanh nghiệp, nhân sự, Sales & Marketing, BSC và KPI

Ông Nguyễn Hoàng Hải tham gia đồng hành với các dự án tư vấn chiến lược với Thanhs từ tháng 9/2016

 

View (1325)