Xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn thương hiệu Expertrans

Thứ Ba, 05/11/2013, 12:13
Expertrans logo, designed by Thanhs
Expertrans logo, designed by Thanhs

“Trước đây chúng tôi, từ ban lãnh đạo đến nhân viên và các trưởng phòng khi hỏi về tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi của công ty, đều có một khái niệm rất mơ hồ và có khi ở tài liệu này thì ghi A còn tài liệu khác thì ghi B, chúng tôi không nhất quán cho dù đã hoạt động 09 năm trên thị trường. Sau 03 tháng làm việc chúng tôi đã biết mình là ai, mình sinh ra để làm gì và giá trị cốt lõi của chúng tôi là gì” (Ông Đinh Khắc Tuấn, CEO Expertrans).

 

Quy trình Xây dựng SỨ MỆNH, TẦM NHÌN THƯƠNG HIỆU của Thanhs gồm các bước cơ bản sau:

1. Bước cơ sở: nghiên cứu thông tin tổng quát
2. Bước 1: Nhóm chiến lược (Gồm lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên viên, leader, chuyên gia tư vấn, thư ký dự án) cùng học và nghiên cứu quy trình; hiểu rõ định nghĩa Thế nào được gọi là Sứ mệnh và Tầm nhìn.
3. Bước 2: Phát triển ý tưởng thông qua các công cụ brainstorming và nghiên cứu chuyên sâu
4. Bước 3: Thu thập các ý tưởng.
5. Bước 4: Chấm điểm và lựa chọn vòng 1
6. Bước 5: Bỏ phiếu và lựa chọn vòng 2. Thuyết trình
7. Bước 6: Lựa chọn và phân tích chuyên sâu với lãnh đạo doanh nghiệp
8. Bước 7: Cân nhắc, đánh giá, truyền thông nội bộ
9. Bước 8: Tinh chỉnh (nếu cần), thiết kế, truyền thông bên ngoài tổ chức
10. Bước 9: Đào tạo nội bộ để toàn bộ nhân sự hiểu rõ quy trình, nội dung.

Đầu tiên, để bước vào giai đoạn xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn thương hiệu, Ban Chiến lược (bao gồm chuyên gia tư vấn và các thành viên phát triển chiến lược trong doanh nghiệp) đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian dài, hơn 2 tháng nghiên cứu chuyên sâu về doanh nghiệp, SWOT; thị phần, thị trường, đối thủ cạnh tranh, … và đã kết luận sơ bộ về định hướng chiến lược phát triển của Doanh nghiệp.

Tư vấn chiến lược thương hiệu tại Experstrans
Tư vấn chiến lược thương hiệu tại Experstrans

Bước 1, để xây dựng sứ mệnh và tầm nhìn của thương hiệu; Ban chiến lược và các Leader của doanh nghiệp đã bàn bạc, sử dụng nhiều công cụ phát triển ý tưởng trong các buổi brainstorming: mind-map, 7hats, … để thiết lập hệ thống các ý kiến / giá trị / kỳ vọng đối với doanh nghiệp. Trong đó tập trung vào các tiêu chí quan trọng: Doanh nghiệp là ai? Doanh nghiệp có thể đem lại được điều gì. Giá trị gì cho xã hội? Doanh nghiệp mong muốn sẽ trở thành như thế nào trong tương lai? Điều khác biệt mà doanh nghiệp tạo ra là gì?

Tư vấn xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn thương hiệu tại Expertrans
Tư vấn xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn thương hiệu tại Expertrans

Yêu cầu đối với giai đoạn này, là việc mọi người cùng mở rộng tư duy, không phân biệt đúng-sai, không phê bình, chê trách (thường trong nhiều doanh nghiệp, các cá nhân có xu hướng nói theo ý sếp hoặc chờ nhau, nhìn nhau để phát biểu). Mỗi người đều tự trình bày ý tưởng của mình một cách độc lập nhất.

Mind-map xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn thương hiệu Expertrans
Mind-map xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn thương hiệu Expertrans

Kết quả của hoạt động: sau khi loại trừ những ý trùng lặp; chúng tôi thu thập được 35 ý kiến khác nhau. Dựa trên 35 ý kiến này, các thành viên cùng nhau chấm điểm từ cao đến thấp. Mục đích của việc chấm điểm, là để giảm thiểu tính “định tính” trong cảm xúc, tăng giá trị “định lượng”.

Mục tiêu: chọn ra 15 ý kiến vào vòng lựa chọn tiếp theo. Ở giai đoạn này, ý kiến của lãnh đạo cũng chỉ được xem xét giống như các nhân sự khác trong team. Tại Expertrans, chúng tôi rất vui mừng vì tỷ lệ đồng thuận khá cao, hầu hết điểm đánh giá đều tập trung vào 15 ý kiến quan trọng được lựa chọn.

Với 15 ý kiến này, các thành viên lại tiếp tục biểu quyết để chọn ra 3 tiêu chí quan trọng nhất cho Sứ mệnh thương hiệu và 3 tiêu chí cho Tầm nhìn thương hiệu. Các phần chấm điểm thực hiện độc lập và bỏ phiếu kín, vì vậy tính khách quan được đảm bảo. Với mỗi 3 lựa chọn của mình, các thành viên đều trình bày lý do vì sao lại có sự lựa chọn đó. Ở bước này, Team Expertrans thực hiện chưa thật tốt, do các thành viên chưa thực sự chú tâm và bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông.

Sau khi đã lựa chọn và biểu quyết, cuối cùng sau hơn 1 tháng triển khai, chúng tôi đã có những tiêu chí quan trọng, được đồng thuận và hàm chứa cảm xúc, sự đáng tin cậy để xây dựng nên Sứ mệnh và tầm nhìn thương hiệu Expertrans.

Các tiêu chí phát triển sứ mệnh thương hiệu là:

  1. Cầu nối thành công, mở rộng thị trường cho khách hàng
  2. Giải pháp ngôn ngữ và hỗ trợ kinh doanh.
  3. Đảm bảo lợi ích vật chất và tinh thần cho người lao động và cổ đông. Trở thành ngôi nhà thứ 2

Các tiêu chí phát triển tầm nhìn thương hiệu là:

  1. Liên tục tăng trưởng và định hướng phát triển bền vững
  2. Trở thành đối tác chiến lược với các doanh nghiệp Fortune (đặc thù của ngành dịch thuật, các đối tác đều mong muốn tìm được doanh nghiệp đáng tin cậy để ký vendor)
  3. Mô hình kinh doanh toàn cầu kiểu ExpertransMột vài tiêu chí không hẳn đã thực sự được gọi là “tầm nhìn” hay “sứ mệnh”; ví dụ như “liên tục tăng trưởng” hay “doanh nghiệp toàn cầu”.Đến bước này, chuyên gia tư vấn tiếp tục làm việc chuyên sâu với lãnh đạo doanh nghiệp để cùng phân tích các tiêu chí, các giá trị thích hợp cho tổ chức. Chúng tôi đã cùng đi đến kết luận, liên tục tăng trưởng mặc dầu không phải là một tầm nhìn tiêu chuẩn, nhưng lại là điểm trọng yếu được toàn bộ leader của doanh nghiệp lựa chọn. Điều này một phần phản ánh mong mỏi và tầm nhìn của chính các leader giai đoạn hiện tại của doanh nghiệp; một phần cũng là mục tiêu kinh doanh.Định hướng của doanh nghiệp về lâu dài, là “phát triển bền vững”: đó là trở thành một đối tác đáng tin cậy, vì sự thành công của khách hàng, liên tục cải tiến và đổi mới sản phẩm, dịch vụ, hướng đến sự xuất sắc và hoàn hảo.

    Sau khi đã cân nhắc nhiều lần, cũng nhận được thêm góp ý của chuyên gia tư vấn chiến lược phát triển doanh nghiệp của Hà Lan; lãnh đạo DN vẫn quay về lựa chọn đã đồng thuận nói trên. Theo lời anh, “điều này đáng tin cậy và phù hợp”.

Tư vấn chiến lược tại Expertrans
Tư vấn chiến lược tại Expertrans

Với tiêu chí “doanh nghiệp toàn cầu”, chúng tôi đã phân tích sau nhiều vòng thảo luận và định hướng toàn cầu không phải là một danh từ chỉ quy mô tổ chức đơn thuần, mà là một Mô hình kinh doanh đặc thù, do Expertrans sáng tạo ra. Đây cũng là át chủ bài quyết định sự thành công của doanh nghiệp.

Tờ rơi giới thiệu thương hiệu Expertrans trong ngày hội HR day
Tờ rơi giới thiệu thương hiệu Expertrans trong ngày hội HR day

Quy trình xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn thương hiệu Expertrans vẫn còn phải trải qua các bước khác, như  truyền thông nội bộ,  đào tạo nhân sự, thiết kế văn bản để chính thức truyền thông…

Trên cương vị là chuyên gia tư vấn chiến lược, chúng tôi rất hài lòng với kết quả thu được; không đơn giản vì nội dung thong điệp, mà vì sự đồng thuận và tin cậy đã đến từ từng thành viên trong Leader Team của Doanh nghiệp.

Nhận xét của Ông Đinh Khắc Tuấn, Co-founder, CEO Expertrans về Quy trình Xây dựng SỨ MỆNH, TẦM NHÌN THƯƠNG HIỆU của Thanhs: “Trước đây chúng tôi, từ ban lãnh đạo đến nhân viên và các trưởng phòng khi hỏi về tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi của công ty, đều có một khái niệm rất mơ hồ và có khi ở tài liệu này thì ghi A còn tài liệu khác thì ghi B, chúng tôi không nhất quán cho dù đã hoạt động 09 năm trên thị trường. Sau 03 tháng làm việc chúng tôi đã biết mình là ai, mình sinh ra để làm gì và giá trị cốt lõi của chúng tôi là gì, cảm ơn nhóm tư vấn chiến lược thương hiệu của Thanhs Branding đặc biệt trưởng nhóm dự án Ms Đặng Thanh Vân!”

 

————————————————–

Sứ mệnh của Thanhs là SÁNG TẠO NIỀM TỰ HÀO. Chúng tôi cam kết toàn tâm để thức đẩy các thương hiệu Việt trở thành những niềm tự hào của cộng đồng các doanh nhân Việt Nam.

Nếu bạn thực sự mong muốn doanh nghiệp thành công và phát triển.
Nếu bạn kỳ vọng thương hiệu của doanh nghiệp sẽ là niềm tự hào

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để Thanhs có cơ hội làm BẠN ĐỒNG HÀNH hỗ trợ bạn trong suốt chặng đường nhiều thử thách nhưng đầy vinh quang này!

View (3824)
"Chúng tôi đã biết mình là ai, mình sinh ra để làm gì và giá trị cốt lõi của chúng tôi là gì” | Công ty Dịch thuật, Phiên dịch Expertrans Toàn cầu
Trả lời
TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU THEO GIỜ | Tư vấn thương hiệu, nhận diện thương hiệu, ThanhsBrand
[…] Xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của thương hiệu 2. Điểm khác biệt cốt lõi hoặc Điểm độc đáo (duy nhất […]
Trả lời