SÁCH THƯƠNG HIỆU, SÁCH KINH DOANH VÀ ẤN PHẨM

Các ấn phẩm do Chuyên gia Đặng Thanh Vân và các chuyên gia khác, do Thanhs xuất bản hiện gồm: Sách 10 bước cất cánh thương hiệu, sách Quản trị thương hiệu Đột phá kinh doanh; Tăng tốc Kinh doanh, Tái cấu trúc, Bộ thẻ 64 Giá trị niềm tin cốt lõi, Lịch chuyên đề chiến lược hàng năm…

 

Sách 10 bước cất cánh thương hiệu, cuốn sách duy nhất về quy trình xây dựng thương hiệu dành cho doanh nghiệp Việt Nam
Sách 10 bước cất cánh thương hiệu, cuốn sách duy nhất về quy trình xây dựng thương hiệu dành cho doanh nghiệp Việt Nam

Sứ mệnh của Thanhs “cất cánh Thương hiệu Việt” và sứ mệnh của cá nhân tôi trong hành trình đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt vẫn không thể tách rời khỏi nhiệm vụ truyền bá, huấn luyện, hướng dẫn chi tiết, cầm tay chỉ việc về chiến lược thương hiệu. Trên chặng đường 20 năm tiếp theo, Chuyên gia Đặng Thanh Vân, các Chuyên gia đồng hành và Thanhs vẫn sẽ tiếp tục cần mẫn trên con đường giúp các chủ Doanh nghiệp và người làm nghề Marketing, thương hiệu hiểu rõ ý nghĩa và mục tiêu của thương hiệu, mối quan hệ đồng bộ chiến lược giữa Sản xuất – Kinh doanh – Marketing – Thương hiệu; đặc biệt trong quá trình tái cấu trúc lại bộ máy và định vị lại mình trên thị trường.

 

TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU SÁCH VÀ CÁC ẤN PHẨM KHÁC TỪ THANHS
Tham khảo chi tiết bằng cách bấm vào khung đăng kýCẤT CÁNH THƯƠNG HIỆU - TĂNG TỐC KINH DOANH - ĐỘT PHÁ DOANH THU VỚI THƯƠNG HIỆU MẠNH - 64 GIÁ TRỊ CỐT LÕI - VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

CẤT CÁNH THƯƠNG HIỆU - ĐỘT PHÁ DOANH THU - BỀN VỮNG NIỀM TIN CỐT LÕI
Sách Tăng tốc Kinh doanh

 

BỘ THẺ 64 GIÁ TRỊ NIỀM TIN CỐT LÕI GIÚP DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI, VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO.
BỘ THẺ 64 GIÁ TRỊ NIỀM TIN CỐT LÕI GIÚP DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI, VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO.

 

Sách 10 bước cất cánh thương hiệu, cuốn sách duy nhất về quy trình xây dựng thương hiệu dành cho doanh nghiệp Việt Nam
Sách Quản trị Thương hiệu, Đột phá Kinh doanh, tác phẩm mới nhất từ Chuyên gia Đặng Thanh Vân với 5 nhóm chủ đề: Chiến lược, Thương hiệu, Marketing, Nhân hiệu, Khởi nghiệp.

 

Tham khảo chi tiết Sách thương hiệu, sách Kinh doanh và các Ấn phẩm khác
do Thanhs xuất bản bằng cách bấm vào khung đăng ký

CẤT CÁNH THƯƠNG HIỆU - TĂNG TỐC KINH DOANH - ĐỘT PHÁ DOANH THU VỚI THƯƠNG HIỆU MẠNH - 64 GIÁ TRỊ CỐT LÕI - VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG - PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO