Ông Quang Minh, chuyên gia cố vấn cao cấp

Thứ Hai, 02/01/2017, 17:12

Ông Quang Minh – Chuyên gia cao cấp tư vấn chiến lược Quản trị Doanh nghiệp
Thành viên HĐQT Thanhs

Ông Quang Minh đang tư vấn cho doanh nghiệp khởi nghiệp của dự án Startup Branding

Là một chuyên gia gạo gội trong ngành tư vấn, đào tạo về quản lý, bán hàng, tài chính và quản trị nguồn nhân lực, Ông Quang Minh là thành viên HĐQT – Công ty Thanhs, tham gia vào các dự án tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp.

Ông Quang Minh đã có trên 25 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực gồm cả trực tiếp quản lý điều hành doanh nghiệp SMEs và doanh nghiệp lớn; tham gia tư vấn, huấn luyện cho nhiều đội nhóm kinh doanh và HĐQT doanh nghiệp.

 

 

View (1979)