ASA1YEAR – KHOÁ HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO và QUẢN LÝ CẤP TRUNG TOÀN DIỆN 1 NĂM

ASA1YEAR – HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG TOÀN DIỆN là khóa Huấn luyện và đào tạo trong 48 tuần với 21 chuyên đề quản trị, chiến lược và thực thi dành cho Chủ Doanh nghiệp, các nhà Lãnh đạo và quản lý cấp trung về toàn bộ các chủ đề quản trị, vận hành và kinh doanh gồm: Lãnh đạo, văn hoá doanh nghiệp, quản trị tổ chức, chiến lược kinh doanh, chiến lược thương hiệu, marketing và truyền thông hiệu quả, chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài, chiến lược quản trị tài chính và gọi vốn…

Tham gia khóa học, các Doanh chủ và quản lý cấp trung sẽ được thảo luận, tìm căn nguyên và lời giải cho các vấn đề trọng yếu gồm: Khám bệnh doanh nghiệp, Đi tìm năng lực cốt lõi, Hiểu được vai trò Lãnh đạo và Văn hóa Doanh nghiệp, Xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững dưới các nội dung: Mô hình kinh doanh, Năng lực đội ngũ, Tư duy tài chính, Kỹ năng Marketing, truyền thông và bán hàng,…

Khóa Huấn luyện trực tiếp trong suốt 48 tuần dành cho Chủ Doanh nghiệp, Quản lý và Lãnh đạo cấp trung TOÀN DIỆN, trọn vẹn về Chiến lược - Quản trị - Vận hành do chuyên gia Đặng Thanh Vân và các chuyên gia khác của Thanhs trực tiếp huấn luyện.
Khóa Huấn luyện trực tiếp trong suốt 48 tuần dành cho Chủ Doanh nghiệp, Quản lý và Lãnh đạo cấp trung TOÀN DIỆN, trọn vẹn về Chiến lược – Quản trị – Vận hành do chuyên gia Đặng Thanh Vân và các chuyên gia khác của Thanhs trực tiếp huấn luyện.

ASA1YEAR – HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG TOÀN DIỆN –  là một Chương trình HUẤN LUYỆN ĐẶC BIỆT và DUY NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG với sự tham gia giảng dạy của 4 chuyên gia – giảng viên hàng đầu: Giảng viên Đặng Thanh Vân, Giảng viên Nguyễn Ngọc Hưng, Giảng viên Nguyễn Hoài Giang và Giảng viên Phùng Lê Lâm Hải.

Chúc các Anh Chị sẽ nhận được trọn vẹn giá trị và chuẩn bị tâm thế SẴN SÀNG 100% để tham gia khóa học.

 

ASA1YEAR - huấn luyện và đào tạo Lãnh đạo, quản lý cấp trung về quản trị, chiến lược và xây dựng kế hoạch trong 1 năm với 21 chuyên đề. 4 chuyên gia đào tạo.

 

NỘI DUNG CÁC CHUYÊN ĐỀ ASA1YEAR –
HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG TOÀN DIỆN

Trong các buổi học, chuyên gia tập trung xoay quanh các nhóm chủ đề. Với sự giảng dạy xen kẽ của 4 chuyên gia, Khóa học ASA1YEAR#02 – HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO sẽ kéo dài trong 48 tuần với 21 chủ đề chính, mỗi chủ đề được triển khai từ 1-3 buổi huấn luyện. Các chuyên gia trực tiếp trả lời các câu hỏi của học viên và cố vấn dựa trên vấn đề của các học viên xuyên suốt #1 năm đồng hành.

Chủ đề 1: KHAI MỞ – KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

Chủ đề 2: LÃNH ĐẠO VÀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Chủ đề 3: XÂY DỰNG TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH DOANH NGHIỆP

Chủ đề 4: CHIẾN LƯỢC VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH

Chủ đề 5: XÂY DỰNG MỤC TIÊU THEO TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Chủ đề 6: MA TRẬN TĂNG TỐC KINH DOANH

Chủ đề 7: TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ SẮP XẾP BỐ TRÍ NHÂN SỰ

Chủ đề 8: THU HÚT VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI

Chủ đề 9: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ

Chủ đề 10: QUẢN TRỊ MỤC TIÊU VÀ ĐO LƯỜNG ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC

ASA1YEAR HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO Khóa Huấn luyện trực tiếp trong suốt 48 tuần dành cho Chủ Doanh nghiệp, Quản lý và Lãnh đạo cấp trung trọn vẹn về Chiến lược - Quản trị - Vận hành do chuyên gia Đặng Thanh Vân và các chuyên gia của Thanhs trực tiếp huấn luyện

Chủ đề 11: CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ VÀ HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG

Chủ đề 12: TƯ DUY VÀ PHONG CÁCH TƯ DUY TÀI CHÍNH

Chủ đề 13: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ GỌI VỐN

Chủ đề 14: CHIẾN LƯỢC KHÁC BIỆT HOÁ VÀ CẤT CÁNH THƯƠNG HIỆU

Chủ đề 15: XÂY DỰNG KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH VÀ CÁC MÔ HÌNH THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG

Chủ đề 16: TỔ CHỨC VẬN HÀNH BỘ MÁY MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP

Chủ đề 17: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING VÀ TRUYỀN THÔNG

Chủ đề 18: XÂY DỰNG HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Chủ đề 19: QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

Chủ đề 20: KỸ NĂNG BÁN HÀNG

Chủ đề 21: QUẢN TRỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chương trình được triển khai trên môi trường Online trực tuyến qua ZOOM. Học viên có thể xem lại video trên nền tảng học của Thanhs

ASA1YEAR HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO Khóa Huấn luyện trực tiếp trong suốt 48 tuần dành cho Chủ Doanh nghiệp, Quản lý và Lãnh đạo cấp trung trọn vẹn về Chiến lược - Quản trị - Vận hành do chuyên gia Đặng Thanh Vân và các chuyên gia của Thanhs trực tiếp huấn luyện
ASA1YEAR
HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO
Khóa Huấn luyện trực tiếp trong suốt 48 tuần dành cho Chủ Doanh nghiệp, Quản lý và Lãnh đạo cấp trung trọn vẹn về Chiến lược – Quản trị – Vận hành do chuyên gia Đặng Thanh Vân và các chuyên gia của Thanhs trực tiếp huấn luyện

QUYỀN LỢI HỌC VIÊN

 1. Nắm vững đầy đủ và chi tiết phương pháp xây dựng chiến lược, cách thức quản trị và quy trình vận hành trong doanh nghiệp. Áp dụng thực thi từng bước trong suốt 48 tuần trong năm.
 2. Chuyên gia đồng hành xuyên suốt cùng chủ doanh nghiệp, Quản lý và Lãnh đạo cấp trung trong cả năm, trả lời mọi câu hỏi và giải đáp những khó khăn cơ bản của doanh nghiệp trong quá trình triển khai chiến lược.
 3. Nhận các tài liệu, file mềm, công cụ và biểu mẫu hỗ trợ từ chuyên gia.
 4. Học hỏi được kinh nghiệm thành công và thất bại của các chủ doanh nghiệp khác.
 5. Có cơ hội gặp gỡ và giao lưu cùng các thành viên Doanh nghiệp khác.
 6. Chuyên gia trực tiếp Cố vấn huấn luyện hàng tuần (Online hoặc Offline vào Tối Thứ 5 hàng tuần).
 7. Được tham dự miễn phí các buổi hội thảo chuyên môn / đào tạo theo chuyên đề từ Thanhs trong 01 năm.
 8. Mức kinh phí dành cho 1 Doanh nghiệp (Mỗi doanh nghiệp đăng ký tham gia theo nhóm 4 thành viên trong 1 công ty).

 

GROUP NHẬN THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH CỐ VẤN HUẤN LUYỆN: https://zalo.me/g/dwqhna116

 

ASA1YEAR - huấn luyện và đào tạo Lãnh đạo, quản lý cấp trung về quản trị, chiến lược và xây dựng kế hoạch trong 1 năm với 21 chuyên đề. 4 chuyên gia đào tạo.

ASA1YEAR HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO Khóa Huấn luyện trực tiếp trong suốt 48 tuần dành cho Chủ Doanh nghiệp, Quản lý và Lãnh đạo cấp trung trọn vẹn về Chiến lược - Quản trị - Vận hành do chuyên gia Đặng Thanh Vân và các chuyên gia của Thanhs trực tiếp huấn luyện
ASA1YEAR
HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO
Khóa Huấn luyện trực tiếp trong suốt 48 tuần dành cho Chủ Doanh nghiệp, Quản lý và Lãnh đạo cấp trung trọn vẹn về Chiến lược – Quản trị – Vận hành do chuyên gia Đặng Thanh Vân và các chuyên gia của Thanhs trực tiếp huấn luyện

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. Đặng Thanh Vân

Chuyên gia Tư vấn Chiến lược Doanh nghiệp, Chiến lược Thương hiệu

 

 • Sáng lập viên và Chủ tịch HĐQT Công ty Thanhs
 • 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn chiến lược doanh nghiệp; tư vấn chiến lược thương hiệu và truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công như Saigon Smile Spa, Thời trang Remy; BĐS Trường Giang Sapa; Trang sức Skymond, …
 • Tư vấn thành công cho hơn 2000 doanh nghiệp VN Vừa và nhỏ. Hơn 5000 học viên là Chủ doanh nghiệp và cán bộ quản lý.
 • Tác giả sách 10 Bước cất cánh thương hiệu – Sách duy nhất về quy trình xây dựng thương hiệu dành cho doanh nghiệp Việt Nam.

 

 

 

NCS. TS Nguyễn Ngọc Hưng

Chuyên gia Tư vấn Chiến lược Kinh doanh, Chiến lược Doanh nghiệp

 • Chuyên gia huấn luyện và cố vấn Chiến lược kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị bán hàng, Kỹ năng Quản lý, lãnh đạo.
 • Giảng viên Đại học Thương Mại
 • Sáng lập Premium Coaching: THE ULTIMATE STRATEGY
 • Sáng lập Cộng đồng Giám đốc điều hành với 7000 thành viên.
 • 12 năm huấn luyện, cố vấn doanh nghiệp với nhiều doanh nghiệp lớn như: Ngân hàng MB, Vietinbank, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín, Panasonic, Lasuco, Petrolimex, Viettel, Vietnam Airlines

 

 

 

ThS. Nguyễn Hoài Giang

Thành viên HĐQT Thanhs

Chuyên gia Quản trị Nhân sự và Phát triển Tổ chức

 • Trưởng phòng nhân sự, phụ trách nhân sự tại các Công ty Lekatek, Hoàn Mỹ, P&T Media, Bi’tis …
 • Tư vấn và đảm nhiệm vị trí GĐ Nhân sự tại các doanh nghiệp: Công ty TNHH Cung ứng Dịch vụ chăm sóc hoàn hảo BDC; Công ty Nhật Cường Mobile; Trà DingTea; Tư vấn du học AMEC
 • Cố vấn chuyên môn Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn Quản trị HRC
 • Giảng viên thỉnh giảng Viện Kinh tế Thương mại trường ĐH Ngoại thương & Tổ hợp công nghệ giáo dục Topica

 

 

 

 

ThS. Phùng Lê Lâm Hải

Giám đốc Phát triển Thị trường Thanhs, Chuyên gia Tư vấn M&A

 • Chủ tịch công ty phát triển đầu tư quốc tế SAADO Holdings.
 • Giám đốc đầu tư SAADO Holdings; hiện tại là công ty đầu tư và cổ đông chính cho các startups & SMEs với danh mục đa dạng tập trung vào các doanh nghiệp có thể mạnh về vùng nguyên liệu sản xuất của Vietnam: F&B, nông nghiệp sạch, công nghệ ứng dụng, công nghệ Block Chain…
 • Với mối quan hệ với hơn 300 nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư trong nước, ngoài nước; việc tìm kiếm một nhà đầu tư đảm bảo cho kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu sử dụng nguồn vốn, tầm nhìn của doanh nghiệp tương ứng với khả năng thực thi của đội ngũ được xem là một yếu tố nâng cao khả năng ảnh hưởng và lãnh đạo của doanh nghiệp.

 

Liên hệ SĐT 093 797 1688 / 093 622 6284 để nhận được tư vấn và giải đáp trực tiếp