Thanhs profile

Sứ mệnh của Thanhs là CẤT CÁNH THÀNH CÔNG THƯƠNG HIỆU.  Chúng tôi cam kết toàn tâm để thúc đẩy các thương hiệu Việt trở thành những niềm tự hào của cộng đồng các doanh nhân Việt Nam.

Nếu bạn thực sự mong muốn doanh nghiệp thành công và phát triển.
Nếu bạn kỳ vọng thương hiệu của doanh nghiệp sẽ là niềm tự hào

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để Thanhs có cơ hội làm BẠN ĐỒNG HÀNH hỗ trợ bạn trong suốt chặng đường nhiều thử thách nhưng đầy vinh quang này!

XEM THÊM VỀ THANHS:

<

LINK  DOWNLOAD: TẠI ĐÂY

Tham khảo Các giải pháp tư vấn chiến lược của Thanhs bao gồm:

HỆ THỐNG GIẢI PHÁP TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP
1. Tư vấn chiến lược quản trị doanh nghiệp tổng thể
2. Tư vấn chiến lược kinh doanh
3. Tư vấn chiến lược quản trị nguồn nhân lực
4. Khám bệnh tổng thể doanh nghiệp
5. Tư vấn – Đào tạo chiến lược bán hàng

HỆ THỐNG GIẢI PHÁP TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU
1. Tư vấn thương hiệu cho doanh nghiệp SMEs
2. Tư vấn Chiến lược thương hiệu dẫn đầu dành cho các doanh nghiệp trên đà cất cánh thành DN cỡ lớn
3. Giám đốc thương hiệu đồng hành
4. Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể
5. Phòng Marketing thuê ngoài
6. Cố vấn Ban Lãnh đạo DN theo giờ
7. Tư vấn chiến lược văn hoá doanh nghiệp

THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
1. Đặt tên thương hiệu (Brand Naming)
2. Sáng tạo Slogan
3. Thiết kế Logo và Hệ thống nhận diện thương hiệu