Bộ mẫu Chiến lược và Kế hoạch Kinh Doanh từ A-Z mới nhất

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn mơ hồ, chưa hình dung kế hoạch kinh doanh là gì và tại sao lại cần một bản kế hoạch cụ thể, quy trình xây dựng một bản kế hoạch kinh doanh thực sự là gì.

KIM CHỈ NAM GIÚP DOANH NGHIỆP CÁN ĐÍCH THÀNH CÔNG

Dành cho chủ doanh nghiệp đang “bơ vơ” trên con đường khởi nghiệp của mình.

 

BỘ TÀI LIỆU QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ THỰC THI KINH DOANH. “Đây không chỉ là bộ tài liệu đơn thuần, mà là tài sản kinh nghiệm thực tế 20 năm tư vấn đồng hành cùng doanh nghiệp SMEs của chuyên gia. Bộ Quy trình xây dựng chiến lược và thực thi kinh doanh này được xây dựng dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt và điều chỉnh trong suốt quá trình chúng tôi tư vấn đồng hành cùng các doanh nghiệp”
BỘ TÀI LIỆU QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ THỰC THI KINH DOANH. “Đây không chỉ là bộ tài liệu đơn thuần, mà là tài sản kinh nghiệm thực tế 20 năm tư vấn đồng hành cùng doanh nghiệp SMEs của chuyên gia. Bộ Quy trình xây dựng chiến lược và thực thi kinh doanh này được xây dựng dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt và điều chỉnh trong suốt quá trình chúng tôi tư vấn đồng hành cùng các doanh nghiệp”

BỘ TÀI LIỆU QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ THỰC THI KINH DOANH. Đây không chỉ là bộ tài liệu đơn thuần, mà là tài sản kinh nghiệm thực tế 20 năm tư vấn đồng hành cùng doanh nghiệp SMEs của chuyên gia. Bộ Quy trình xây dựng chiến lược và thực thi kinh doanh này được xây dựng dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt và điều chỉnh trong suốt quá trình chúng tôi tư vấn đồng hành cùng các doanh nghiệp.

Thấu hiểu nỗi trăn trở này, vì chính chúng tôi cũng là những người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và trải qua nhiều đắng cay mới vươn lên vị trí dẫn đầu như hôm nay. Không những thế, chúng tôi còn vinh dự được lắng nghe hàng ngàn câu chuyện của chủ doanh nghiệp, chia sẻ và cùng họ gỡ rối từng vấn đề.

Tất cả được đúc rút kinh nghiệm trong:

QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ

KẾ HOẠCH KINH DOANH

Đây không chỉ là bộ tài liệu đơn thuần, mà là tài sản kinh nghiệm thực tế 20 năm tư vấn đồng hành cùng doanh nghiệp SMEs của chuyên gia Đặng Thanh Vân và các chuyên gia Đồng hành ở công ty Thanhs. Bộ Quy trình xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh được xây dựng dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt và điều chỉnh trong suốt quá trình chúng tôi tư vấn đồng hành cùng các doanh nghiệp.”

Khi đọc bộ tài liệu này, bạn được học hỏi kinh nghiệm của 5000 doanh nghiệp và các chuyên gia 20 năm kinh nghiệm thực tế đã xây dựng thành công cho nhiều thương hiệu nổi tiếng. Họ hiểu rõ từng nỗi đau giằng xé của bạn, nói thay bạn, lắng nghe, đồng cảm và đưa ra giải pháp cụ thể giúp bạn giải quyết từng vấn đề.

BỘ TÀI LIỆUQUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ THỰC THI KINH DOANH. “Đây không chỉ là bộ tài liệu đơn thuần, mà là tài sản kinh nghiệm thực tế 20 năm tư vấn đồng hành cùng doanh nghiệp SMEs của chuyên gia. Bộ Quy trình xây dựng chiến lược và thực thi kinh doanh này được xây dựng dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt và điều chỉnh trong suốt quá trình chúng tôi tư vấn đồng hành cùng các doanh nghiệp”
BỘ TÀI LIỆU QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ THỰC THI KINH DOANH. “Đây không chỉ là bộ tài liệu đơn thuần, mà là tài sản kinh nghiệm thực tế 20 năm tư vấn đồng hành cùng doanh nghiệp SMEs của chuyên gia. Bộ Quy trình xây dựng chiến lược và thực thi kinh doanh này được xây dựng dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt và điều chỉnh trong suốt quá trình chúng tôi tư vấn đồng hành cùng các doanh nghiệp”

Bộ mẫu kế hoạch Kinh Doanh từ A-Z giúp các chủ doanh nghiệp:

  • Xây dựng từ định hướng chiến lược dài hạn đến kế hoạch thực thi ngắn hạn

Thiết lập mục tiêu dài hạn (3-5 năm) cho doanh nghiệp đến mục tiêu cho từng phòng ban, nhân viên của mình theo từng giai đoạn. Kế hoạch triển khai đến hoạch định sản phẩm, doanh thu, cơ cấu chi phí. Hành động thực thi nhất quán hướng đến định hướng chiến lược dài hạn của doanh nghiệp.

  • Trở thành chuyên gia tài chính cho chính doanh nghiệp của mình

Kiểm soát chi phí để có lợi nhuận. Giải quyết bài toán “bán nhiều nhưng không có lãi hoặc lãi ít” và hoạch định chiến lược kinh doanh thông qua những con số biết nói.

  • Công cụ đo lường, đánh giá chi tiết dễ hiểu

Chức năng không thể thiếu và bỏ qua của lãnh đạo là biết đo lường, đánh giá từng giai đoạn thực thi kinh doanh và nhân sự. Từ đó hiệu chỉnh và đưa ra giải pháp phù hợp.

  • Giảm thiểu tối đa rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh

Không có bản kế hoạch nào chuẩn xác với thực tế 100% vì thị trường, nhân sự, nhu cầu khách hàng…luôn thay đổi hằng ngày. Chỉ có cách giám sát, đo lường thường xuyên giúp chủ doanh nghiệp phát hiện ra điều “bất hợp lý” và có giải pháp điều chỉnh sớm nhất. Giảm thiểu tối đa rủi ro phải chi trả nếu phát hiện muộn hoặc không có cách đối phó.

  • Giải phóng lãnh đạo

Qua thời gian, chủ doanh nghiệp không thể là “osin cấp cao” kiêm đủ mọi việc như mới thành lập. Từ tư duy tổng thể đến công cụ thực thi có trong bộ tài liệu, chủ doanh nghiệp sẽ có tư duy tổng thể đến chi tiết, cởi mở trong việc trao quyền nhân viên. Giải phóng chính mình để nâng tầm bản thân lên mỗi ngày.


Bộ mẫu kế hoạch Kinh Doanh từ A-Z có gì?

1. Các bước xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh

– Xây dựng mục tiêu kinh doanh dài hạn cho doanh nghiệp

– Xác định phạm vi kinh doanh

– Các phương pháp để đạt được mục tiêu kinh doanh

– Nguồn lực giúp triển khai chiến lược kinh doanh

– Giải pháp đánh giá, giám sát, đo lường chiến lược

2. Kế hoạch kinh doanh bằng số

– Chi tiết từ Kế hoạch triển khai đến hoạch định sản phẩm, doanh thu, phân bổ ngân sách và báo cáo kinh doanh

– Công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả thực thi, tỷ suất lợi nhuận theo từng sản phẩm, từng kênh.

– Giải pháp cơ cấu chi phí, chi tiêu hợp lý để có lợi nhuận

Tại sao nên sở hữu bộ mẫu này?

Hệ thống tư duy logic từ tổng thể đến chi tiết Tài liệu độc quyền và được cập nhật mới liên tục từ chuyên gia. Dễ dàng theo dõi, đo lường, đánh giá. File tài liệu tích hợp sẵn công thức tính toán.
Dễ hiểu, dễ áp dụng. Hướng dẫn cụ thể, không lý thuyết lan man. Tiết kiệm thời gian tìm kiếm, tự mày mò Tiết kiệm hàng trăm triệu đồng cho gói tư vấn của chuyên gia

Đừng để nỗi đau thêm nỗi đau, quyết liệt thay đổi để vạch ra con đường phù hợp với doanh nghiệp của bạn!

BỘ TÀI LIỆUQUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ THỰC THI KINH DOANH. “Đây không chỉ là bộ tài liệu đơn thuần, mà là tài sản kinh nghiệm thực tế 20 năm tư vấn đồng hành cùng doanh nghiệp SMEs của chuyên gia. Bộ Quy trình xây dựng chiến lược và thực thi kinh doanh này được xây dựng dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt và điều chỉnh trong suốt quá trình chúng tôi tư vấn đồng hành cùng các doanh nghiệp”
BỘ TÀI LIỆU
QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
VÀ THỰC THI KINH DOANH. “Đây không chỉ là bộ tài liệu đơn thuần, mà là tài sản kinh nghiệm thực tế 20 năm tư vấn đồng hành cùng doanh nghiệp SMEs của chuyên gia. Bộ Quy trình xây dựng chiến lược và thực thi kinh doanh này được xây dựng dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt và điều chỉnh trong suốt quá trình chúng tôi tư vấn đồng hành cùng các doanh nghiệp”