MẪU KẾ HOẠCH KINH DOANH

Tư vấn Chiến lược Tăng trưởng Kinh doanh

Bên cạnh bộn bề thu chi, lương thưởng cuối năm, xây dựng kế hoạch chiến lược Kinh doanh (business plan)  là một trong những vấn đề “đau đầu” của các CEO, các chủ doanh nghiệp.Hầu hết các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ khó có thể dành thời gian và tâm trí để xây dựng một bản kế hoạch hoàn chỉnh như của những doanh nghiệp cỡ lớn hoặc “chuẩn như tư vấn”.

Chiến lược kinh doanh là gì?

Chiến lược kinh doanhmột chiến lược tổng quát về hoạt động kinh doanh của một đơn vị kinh doanh. Trong mô hình doanh nghiệp nhỏ, có duy nhất 1 ngành nghề dịch vụ, chỉ có 1 chiến lược kinh doanh; với mô hình kinh doanh đa ngành, doanh nghiệp có thể có nhiều chiến lược kinh doanh cho từng ngành cụ thể.

Chiến lược kinh doanh xác định các mục tiêu và phương hướng kinh doanh trong trung hạn (2 năm, 3 năm); dài hạn (5 năm) và được quán triệt một cách đầy đủ trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Cũng giống như vai trò chiến lược, chiến lược kinh doanh cũng cần trả lời các câu hỏi về:
1. Mục tiêu kinh doanh của tổ chức (Dài hạn, trung hạn)
2. Phạm vi kinh doanh của tổ chức
3. Phương pháp để đạt được mục tiêu kinh doanh?
4. Nguồn lực nào giúp triển khai chiến lược?
5. Giải pháp đánh giá, giám sát, đo lường chiến lược?

Chiến lược tăng tốc kinh doanh
Chiến lược tăng tốc kinh doanh

Vai trò của kế hoạch kinh doanh

Về mặt đối nội, kế hoạch kinh doanh chính là thước đo đánh giá tình hình hoạt động hiện tại của doanh nghiệp đó, giúp họ xác định thế mạnh họ đang nắm vững, điểm yếu cần sửa đổi, cơ hội thị trường cần nắm bắt, và những thách thức của yếu tốbên ngoài để có kế hoạch đối phó.

Về mặt đối ngoại, bản kế hoạch kinh doanh cũng là tài liệu quan trọng để các đối tượng bên ngoài (như đối tác, nhà đầu tư, khách hàng) nhận biết quá trình hoạt động của doanh nghiệp và ra quyết định trong quá trình hợp tác sau này.

Bản kế hoạch chiến lược kinh doanh (Business Plan) năm tiếp theo chủ yếu tập trung vào các phần:

– Phân tích hiện trạng: SWOT, Năng lực lõi, sản phẩm lõi, lợi thế cạnh tranh
– Phân tích tình thế doanh nghiệp
– Bản đồ định vị
– Định hướng kế hoạch chiến lược: Định vị, Marketing Mix, Bán hàng, Nhân sự, Tài chính,…

Hàng năm, thông thường ở những tháng cuối năm, giám đốc Kinh doanh là người sẽ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch kinh doanh năm tiếp theo dựa trên Định hướng Chiến lược kinh doanh dài hạn (thường là 3 năm) đã được Ban Giám đốc (Và/hoặc HĐQT phê chuẩn từ trước cùng với Chiến lược doanh nghiệp).

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn mơ hồ, chưa hình dung kế hoạch kinh doanh là gì và tại sao lại cần một bản kế hoạch cụ thể, quy trình xây dựng một bản kế hoạch kinh doanh thực sự là gì. Thấu hiểu những vấn đề này, Thanhs và đội ngũ chuyên gia của công ty đã xây dựng một quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh theo mẫu và dành tặng chúng đến các chủ doanh nghiệp, ban lãnh đạo công ty. Mẫu kế hoạch kinh doanh này được xây dựng dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt và điều chỉnh trong suốt quá trình 20 năm tư vấn đồng hành cùng các SMEs.

Chúc Anh Chị thành công và giúp Doanh nghiệp cất cánh!

ĐĂNG KÝ theo form để nhận FILE KẾ HOẠCH KINH DOANH, các biểu mẫu Kinh doanh và các phiên bản mới hàng năm từ Thanhs.