Chiến lược khác biệt hoá thương hiệu

KHÁI NIỆM KHÁC BIỆT HOÁ THƯƠNG HIỆU

Khác biệt hóa Thương hiệu là phương pháp mà một Doanh nghiệp (tổ chức, cá nhân) tiếp cận với các phân khúc thị trường và khách hàng mục tiêu (khác nhau) bằng hệ thống những giải pháp độc đáo so với đối thủ cạnh tranh nhằm mục tiêu tạo nên một liên tưởng đặc trưng trong tâm trí khách hàng.

Xem bài giảng chiến lược Khác biệt hóa thương hiệu

Khác biệt hóa xác lập một vị trí khác biệt và độc đáo có tính bền vững, khó thay thế, khó bắt chước của thương hiệu so với đối thủ. Chiến lược khác biệt hóa không phải là sự sáng tạo phong phú hay liên tục thay đổi, mà phải là sự đổi mới từ gốc và thường bắt nguồn từ năng lực cốt lõi của doanh nghiệp.

Xem toạ đàm livestream của Chuyên gia Đặng Thanh Vân về chiến lược Khác biệt hoá dành cho cửa hàng bán lẻ để hiểu thêm về chiến lược Khác biệt hoá thương hiệu


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TỪ CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU

 


HỆ THỐNG GIẢI PHÁP TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

1. Tư vấn chiến lược quản trị doanh nghiệp tổng thể

2. Tư vấn chiến lược kinh doanh

3. Tư vấn chiến lược quản trị nguồn nhân lực

4. Khám bệnh tổng thể doanh nghiệp

5. Tư vấn – Đào tạo chiến lược bán hàng

 

HỆ THỐNG GIẢI PHÁP TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

1. Tư vấn thương hiệu cho doanh nghiệp SMEs

2. Tư vấn Chiến lược thương hiệu dẫn đầu dành cho các doanh nghiệp trên đà cất cánh thành DN cỡ lớn

3. Giám đốc thương hiệu đồng hành

4. Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể

5. Phòng Marketing thuê ngoài

6. Cố vấn Ban Lãnh đạo DN theo giờ

7. Tư vấn chiến lược văn hoá doanh nghiệp

 

THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

1. Đặt tên thương hiệu (Brand Naming) 

2. Sáng tạo Slogan

3. Thiết kế Logo và Hệ thống nhận diện thương hiệu