TS. Phan Tất Thứ, cố vấn chiến lược

Thứ Sáu, 03/07/2015, 15:10

TS. Phan Tất Thứ – Chuyên gia Cố vấn chiến lược

Sáng lập viên và Chủ tịch KNV Group, chuyên huấn luyện kỹ năng, cố vấn chiến lược, tư vấn quản trị doanh nghiệp và cung cấp giải pháp kinh doanh cho các tổ chức và cá nhân, trọng tâm là các doanh nghiệp.

Kinh nghiệm chính: trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, quản trị dự án, xúc tiến thương mại, điều phối kinh doanh tại các tổng công ty, tập đoàn đa quốc gia và tổ chức quốc tế.

Câu tự nghiệm: “Đầu tư lãi nhất là đầu tư cho cái đầu biết tư duy”

View (2650)