Khách hàng

Tư vấn chiến lược cho chuỗi Nhà hàng Thế giới Hải sản

Chiến lược Thương hiệu tổng thể cho Chuỗi Nhà hàng

Tư vấn Chiến lược Thương hiệu tổng thể cho Chuỗi Nhà hàng Thế giới Hải sản (2021-2024) Bối cảnh: Nhà hàng Siêu thị Thế Giới Hải...

0 | 398
HUẤN LUYỆN VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU SCONNECT.

XÂY DỰNG VÀ HUẤN LUYỆN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU SCONNECT

XÂY DỰNG VÀ HUẤN LUYỆN ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ CẤP TRUNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU – VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP   Bối cảnh: SCONNECT là một...

0 | 301
Đột phá doanh thu với thương hiệu mạnh. SMEBrand - Khoá học xây dựng chiến lược thương hiệu dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN CHO ĐẠI LÝ KINH DOANH HỆ THỐNG

Vào ngày 18/3, chuyên gia Đặng Thanh Vân – Chủ tịch Thanhs, CG hàng đầu về tư vấn chiến lược thương hiệu và Nhân hiệu lãnh đạo đã...

0 | 784
Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp để tăng trưởng và phát triển bền vững

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP – CỐT LÕI ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp là điều ai cũng biết, nhưng không ít các doanh nghiệp đã chật vật và lúng túng trong quá trình xây dựng,...

0 | 939

BỀN BỈ 22 NĂM DỰNG XÂY GIÁ TRỊ ĐỂ CỘNG ĐỒNG VIỆT CẤT CÁNH TRÊN ĐƯỜNG BĂNG

Thanhs xuất hiện vào năm 2000, thời điểm mà doanh nghiệp và thị trường còn chưa có khái niệm và một hệ thống bài bản về thương hiệu,...

0 | 1054
Tư vấn chiến lược Cất cánh thương hiệu, đột phá kinh doanh dành cho doanh nghiệp Việt Nam, chuyên gia dẫn đầu với hơn 23 năm kinh nghiệm thực tiễn.

GUMAC – THỜI TRANG HẠNH PHÚC

Trong bối cảnh kinh doanh luôn đầy biến động và cạnh tranh khốc liệt, nhiều quyết định trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp buộc...

0 | 1421
Tư vấn chiến lược Cất cánh thương hiệu, đột phá kinh doanh dành cho doanh nghiệp Việt Nam, chuyên gia dẫn đầu với hơn 23 năm kinh nghiệm thực tiễn.

THƯƠNG HIỆU SÂM NGỌC LINH NGHỊ GIA – QUỐC BẢO TỪ ĐẠI NGÀN

Sâm Ngọc Linh Việt Nam từ xa xưa được truyền miệng trong những buổi tiệc rượu thân mật là giống Sâm “cực quý hiếm chỉ dành cho...

0 | 1453
Tư vấn chiến lược Cất cánh thương hiệu, đột phá kinh doanh dành cho doanh nghiệp Việt Nam, chuyên gia dẫn đầu với hơn 23 năm kinh nghiệm thực tiễn.

DỰ ÁN CỐ VẤN HUẤN LUYỆN ONLINE XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU CHO CÔNG TY SCONNECT VIỆT NAM

Cuối tháng 7/2021, công ty Cổ phần Thương hiệu và Quản trị Thanhs cùng với công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ Sconnect Việt Nam đã...

0 | 1101
Tư vấn chiến lược Cất cánh thương hiệu, đột phá kinh doanh dành cho doanh nghiệp Việt Nam, chuyên gia dẫn đầu với hơn 23 năm kinh nghiệm thực tiễn.

THANHS CỐ VẤN HUẤN LUYỆN ONLINE XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU CHO CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ICAD VIỆT NAM

Tháng 7/2021, lãnh đạo công ty Thanhs cùng Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng ICAD Việt Nam đã cùng triển khai dự án “Cố vấn huấn...

0 | 675
Tư vấn chiến lược Cất cánh thương hiệu, đột phá kinh doanh dành cho doanh nghiệp Việt Nam, chuyên gia dẫn đầu với hơn 23 năm kinh nghiệm thực tiễn.

Dự án Phát triển Thương hiệu Sâm Ngọc Linh NGHỊ GIA

Ngày 04/6/2021, Công ty CP Thương hiệu và Quản trị Thanhs ký kết hợp tác Dự án “Phát triển Thương hiệu Sâm Ngọc Linh NGHỊ GIA. Tại...

0 | 1086
Tư vấn chiến lược Cất cánh thương hiệu, đột phá kinh doanh dành cho doanh nghiệp Việt Nam, chuyên gia dẫn đầu với hơn 23 năm kinh nghiệm thực tiễn.

DỰ ÁN CỐ VẤN HUẤN LUYỆN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC LÂM VŨ

Tháng 3/2021, Công ty CP Thương hiệu và Quản trị Thanhs cùng Công ty CP Ẩm thực Lâm Vũ đi đến thống nhất triển khai dự án “Cố vấn huấn...

0 | 587
Tư vấn chiến lược Cất cánh thương hiệu, đột phá kinh doanh dành cho doanh nghiệp Việt Nam, chuyên gia dẫn đầu với hơn 23 năm kinh nghiệm thực tiễn.

GUMAC VÀ CON ĐƯỜNG HƯỚNG TỚI THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Với mục đích xây dựng Chiến lược Thương hiệu nhằm khẳng định vị thế của một thương hiệu dẫn đầu trong ngành nghề kinh doanh cốt...

0 | 980