KHAI GIẢNG KHOÁ CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU ĐỘT PHÁ KINH DOANH

Thứ Năm, 09/05/2024, 18:32

Khoá Huấn luyện trực tiếp Chiến lược Thương hiệu đột phá Kinh doanh B4S

KHOÁ CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU ĐỘT PHÁ KINH DOANH #B4S_K03

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG NGÀY 1/6/2024

Mô hình B4S – cố vấn chiến lược thương hiệu đột phá kinh doanh là câu trả lời cho các doanh nghiệp còn đang băn khoăn không biết bắt đầu xây dựng thương hiệu từ đâu. Đáp ứng yêu cầu NHANH – GỌN – HIỆU QUẢ để có chiến lược kinh doanh tốt, phù hợp với tất cả SMEs.

CHIẾN LƯỢC KHÁC BIỆT HÓA THEO MÔ HÌNH B4S
Nội dung huấn luyện/ cố vấn trực tiếp của lớp K03 gồm 9 tuần, gồm 5 trụ cột chính:

Phần 1: Từ tầm nhìn tới mục tiêu chiến lược.
Xây dựng, phân rã các nhóm mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp bắt đầu từ định hướng dài hạn (Tầm nhìn); Trung hạn và Ngắn hạn (Mục tiêu).

Thời gian: 01 tuần

Phần 2: Phân tích năng lực, chiến lược khác biệt, chiến lược đại dương xanh.
Dựa trên mô hình 12 định hướng CL Khác biệt hoá (đã tích hợp các giải pháp CL đại dương xanh và concept khác biệt hoá thương hiệu); huấn luyện DN lựa chọn vững vàng các nhóm chiến lược trọng tâm.

Thời gian: 02 tuần

Phần 3: Mô hình STP và Ma trận tăng tốc kinh doanh
Giúp DN lựa chọn các giải pháp cụ thể về Thị trường – Khách hàng – CL Sản phẩm và hoạch định mô hình tăng trưởng phù hợp.

Thời gian 01 (hoặc 02 tuần) tuỳ thuộc năng lực chiến lược của các DN học viên.

Phần 4: Thuộc tính thương hiệu, định vị thương hiệu, phong cách vs Bản sắc Thương hiệu

Thời gian: 01 tuần

Phần 5: Bộ công cụ hoạch định, quản trị chiến lược, xây dựng KPIs và KRIs dành riêng cho từng nhóm ngành.

Thời gian 02 tuần

Phần 6: Hành trình trải nghiệm khách hàng và các nhóm chiến lược Go-to-market

Thời gian: 02 tuần

Tổng thời gian huấn luyện dự kiến:
– 09 tuần huấn luyện chung.

– 01 (hoặc 02) buổi cố vấn riêng cho từng DN

Khai giảng dự kiến: Thứ 7 ngày 1/6/2024
–  Thời gian: Chiều thứ 7 từ 13h30-17h30 hàng tuần

KHOÁ CỐ VẤN HUẤN LUYỆN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU ĐỘT PHÁ KINH DOANH B4S
KHOÁ CỐ VẤN HUẤN LUYỆN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU ĐỘT PHÁ KINH DOANH B4S
Chương trình KHÔNG PHẢI là khoá học. Đây là Chương trình cố vấn nhóm, chia sẻ chi phí dành cho các DN muốn huấn luyện đội ngũ và cắt giảm chi phí tư vấn.
Các DN sẽ được cố vấn trực tiếp từ chuyên gia + thực hành xây dựng và hoạch định Chiến lược – kế hoạch thực thi cho DN mình theo lộ trình. Việc chữa bài được thực hiện liên tục theo thời gian thực tế làm bài của DN tham gia.

Để đáp ứng nhu cầu của các DN muốn tham gia từng phần, trong khoá này C Vân sẽ mở thêm phạm vi tham gia theo tuần cho các cá nhân/ DN quan tâm.

KHOÁ CỐ VẤN HUẤN LUYỆN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU ĐỘT PHÁ KINH DOANH B4S

View (351)