Chính sách Đại lý và Đại diện thương mại

Hình ảnh các chuyên gia tư vấn đồng hành Tham gia sự kiện do Thanhs tổ chức nhân kỷ niệm 18 năm thành lập Công ty.

CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ, ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI VÀ CỘNG TÁC VIÊN

Với gần 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty Thương hiệu và quản trị Thanhs (sau đây gọi tắt là Thanhs) tự hào là Chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, người đồng hành được tin cậy của hơn 5000 khách hàng và hàng chục ngàn học viên

Logo Thanhs

THANHS – CHUYÊN GIA TƯ VẤN DẪN ĐẦU CHO DOANH NGHIỆP SMEs

Tầm nhìn 2030: Thanhs sẽ trở thành tổ hợp tư vấn  – đào tạo dẫn đầu thị trường dành cho doanh nghiệp Việt Nam

Thanhs rất mong cùng hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu làm đại lý, đại diện thương mại hoặc cộng tác viên phát triển thị trường của chúng tôi. 

CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ VÀ ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI

 • Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu.
 • Luôn tìm kiếm cơ hội phát triển cũng như sẵn sàng chia sẻ cơ hội, lợi ích kinh doanh.
 • Luôn quan tâm, hợp tác trên cở sở vì lợi ích của cả hai bên cũng như luôn có những điều chỉnh hợp lý nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 • Thường xuyên chia sẻ thông tin về sản phẩm và hỗ trợ kịp thời.
 • Chính sách hỗ trợ công bằng và hợp lý trên toàn bộ kênh phân phối.
 • Phân đoạn rõ ràng thị trường, khu vực, tránh sự cạnh tranh giữa các đại lý.
 • Cam kết bảo vệ tối đa trước những biến động của thị trường và cạnh tranh.

 1. ĐỐI TƯỢNG
 • ĐẠI LÝ là TỔ CHỨC được công ty Thanhs kí hợp đồng Đại lý và đủ các điều kiện Đại lý như chi tiết ở phần II.
 • ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI là tổ chức hoặc cá nhân được công ty Thanhs kí hợp đồng ủy quyền đại diện công ty trực tiếp tìm kiếm khách hàng và kí hợp đồng với khách hàng.
 • CHUYÊN GIA CỘNG TÁC là các chuyên gia đã tham gia cộng tác trong các chương trình, sự kiện chuyên môn của Thanhs và/hoặc đã ký hợp đồng chuyên gia tư vấn/ đào tạo với Thanhs trong lĩnh vực chuyên môn của chuyên gia.
 • Cộng tác viên kinh doanh của công ty Thanhs là những cá nhân không nằm trong biên chế chính thức của công ty Thanhs, tham gia giới thiệu khách hàng tiềm năng mới cho công ty Thanhs.

Để nhận thông tin chi tiết, đăng ký tham gia trở thành ĐẠI LÝ HOẶC ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI CỦA THANHS, vui lòng đăng ký theo form dưới đây: