ThS. Đặng Thanh Thảo, tư vấn quản trị nguồn nhân lực

Thứ Ba, 03/01/2017, 15:20

ThS. Đặng Thanh Thảo
Phó tổng Giám đốc Tài Chính và Nhân sự – Công ty Thanhs
Chuyên viên tư vấn quản trị nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế

Bà Đặng Thanh Thảo đã có gần 10 năm kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác với các đối tác quốc tế, quản trị hành chính, nhân sự, tài chính dự án.

Bà Đặng Thanh Thảo tham gia đồng hành với Thanhs từ những ngày đầu khởi nghiệp, phụ trách hoạt động chăm sóc khách hàng, hỗ trợ Thanhs xây dựng hệ thống quản trị văn phòng và chính thức trở thành Phó Tổng Giám đốc của Thanhs từ tháng 8/2016.

View (2552)