Phòng Marketing và Thương hiệu thuê ngoài

PHÂN BIỆT HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VÀ MARKETING

Trong khoảng 5 năm gần đây, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các giải pháp truyền thông thông qua môi trường số (Digital), hoạt động truyền thông, quảng cáo, PR của doanh nghiệp phát triển rất mạnh mẽ; góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, mở rộng thị trường của các doanh nghiệp. Đặc biệt với doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ, “Digital Marketing” là một cứu cánh.

Tuy nhiên, một sự nhầm lẫn phổ biến có tính hệ thống trong các doanh nghiệp, thậm chí trong các Agency (hãng quảng cáo, truyền thông) là đánh đồng “Marketing” với “Quảng cáo, truyền thông”. Doanh nghiệp chạy quảng cáo trên Facebook và Google nhưng lại nghĩ mình đang làm “Digital Marketing”.

Marketing không đơn thuần chỉ là hoạt động truyền thông hay quảng cáo, mà là tổng thể các giải pháp nhằm CUNG CẤP GIÁ TRỊ và ĐÁP ỨNG NHU CẦU của khách hàng mục tiêu. Trong đó, hoạt động quảng cáo, truyền thông hay PR là một trong số các chiến thuật nhằm chuyển tải ĐÚNG, TRÚNG các thông điệp của sản phẩm, doanh nghiệp hay thương hiệu tới công chúng và khách hàng.

Chính vì coi quảng cáo và truyền thông là “làm marketing” nên ở hầu hết các doanh nghiệp nhỏ, hoạt động Marketing không được coi trọng đúng mức hoặc chỉ được coi như một công cụ lôi kéo khách hàng để tạo ra dòng tiền.


PHÒNG MARKETING THUÊ NGOÀI LÀ GÌ?

Giải pháp Phòng Marketing và Thương hiệu thuê ngoài được Thanhs triển khai từ giai đoạn 2010, dựa trên nhu cầu thực tiễn của nhiều doanh nghiệp do Thanhs tư vấn trong quá trình tinh giản bộ máy, tập trung vào năng lực cốt lõi.

Phòng thương hiệu/ Marketing thuê ngoài sẽ tham gia cùng với Doanh nghiệp trong quá trình phát triển thương hiệu, xây dựng kế hoạch Marketing và bán hàng. Thông qua giải pháp này, Doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ của cả một tổ chức nhiều năm kinh nghiệm trên cả hai lĩnh vực:  Tư vấn thương hiệu và truyền thông thương hiệu.

Mô hình thực sự giải quyết được bài toán NHÂN SỰ  và BÍ MẬT THÔNG TIN NỘI BỘ cho doanh nghiệp.

Tư vấn Quản trị doanh nghiệp

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

– Setup hệ thống Marketing cho Doanh nghiệp: Các chuyên viên Marketing/ Branding sẽ cùng chung sức chia sẻ gánh nặng Quản trị, xây dựng chiến lược, triển khai kế hoạch Marketing.

– Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing, các chiến lược định giá, phân phối, truyền thông quảng bá từng thời điểm và theo kế hoạch.

– Thực hiện các chương trình truyền thông, quảng bá, copywriting, thiết kế hình ảnh, tổ chức sự kiện…

– Lập Kế hoạch và thực hiện tung sản phẩm mới.

– Tuyển dụng và đào tạo nhân sự quản lý thương hiệu, thiết lập phòng marketing và thương hiệu chuyên nghiệp cho khách hàng.

 

Giải pháp phòng Marketing thuê ngoài cho thương hiệu sữa Milkraft
Giải pháp phòng Marketing thuê ngoài cho thương hiệu sữa Milkraft – toàn bộ hệ thống hình ảnh, thiết kế, concept truyền thông, chiến lược marketing và định vị thương hiệu do Thanhs xây dựng và triển khai trong giai đoạn 06 tháng ra mắt.

 

GIẢI PHÁP PHÙ HỢP VỚI DOANH NGHIỆP NÀO?

1. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có phòng Marketing hoạt động chuyên nghiệp, lúng túng cả trong hoạt động xây dựng kế hoạch truyền thông tổng thể lẫn thực thi kế hoạch.

2. Các doanh nghiệp cỡ vừa, muốn tinh gọn bộ máy tổ chức, chỉ tập trung vào bán hàng hoặc sản xuất và mong muốn tìm kiếm đơn vị đồng hành trong hoạt động marketing – truyền thông.

 

Phòng marketing thuê ngoài đang xây dựng chiến lược Marketing cho khách hàng dưới sự hướng dẫn từ chuyên gia Huy Minh và chuyên gia Đặng Thanh Vân
Phòng marketing thuê ngoài đang xây dựng chiến lược Marketing cho khách hàng dưới sự hướng dẫn từ chuyên gia Huy Minh và chuyên gia Đặng Thanh Vân

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC MARKETING


 

HỆ THỐNG GIẢI PHÁP TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

1. Tư vấn chiến lược quản trị doanh nghiệp tổng thể

2. Tư vấn chiến lược kinh doanh

3. Tư vấn chiến lược quản trị nguồn nhân lực

4. Khám bệnh tổng thể doanh nghiệp

5. Tư vấn – Đào tạo chiến lược bán hàng

 

HỆ THỐNG GIẢI PHÁP TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

1. Tư vấn thương hiệu cho doanh nghiệp SMEs

2. Tư vấn Chiến lược thương hiệu dẫn đầu dành cho các doanh nghiệp trên đà cất cánh thành DN cỡ lớn

3. Giám đốc thương hiệu đồng hành

4. Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể

5. Phòng Marketing thuê ngoài

6. Cố vấn Ban Lãnh đạo DN theo giờ

7. Tư vấn chiến lược văn hoá doanh nghiệp

 

THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

1. Đặt tên thương hiệu (Brand Naming) 

2. Sáng tạo Slogan

3. Thiết kế Logo và Hệ thống nhận diện thương hiệu