CỐ VẤN HUẤN LUYỆN QUẢN LÝ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Chương trình Cố vấn huấn luyện quản lý bán hàng chuyên nghiệp và phát triển lực lượng kinh doanh tinh nhuệ là một giải pháp chiến lược đặc biệt hiệu quả của Công ty Thanhs dành cho Các doanh nghiệp đang yếu về quản lý kinh doanh, bán hàng.

Đào tạo và huấn luyện dành cho chủ doanh nghiệp, ban lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp trung. Thúc đẩy sự chuyển hoá lãnh đạo, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung.
Đào tạo và huấn luyện dành cho chủ doanh nghiệp, ban lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp trung. Thúc đẩy sự chuyển hoá lãnh đạo, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý cấp trung.


1. Lợi ích Chương trình Cố vấn huấn luyện quản lý bán hàng chuyên nghiệp

Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện, doanh nghiệp và các nhân viên kinh doanh, bán hàng có thể:
– Xác định các tiêu chuẩn của công việc để quản trị bán hàng, kinh doanh.
– Thiết lập và quản lý hệ thống kênh bán hàng hiệu quả.
– Quản trị mục tiêu và quy trình, lập kế hoạch và triển khai tổ chức công việc cho đội ngũ bán hàng hiệu quả.
– Tuyển dụng, xây dựng, huấn luyện và phát triển đội ngũ bán hàng bền vững.
– Quản lý, chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường hiệu quả; Thực hiện quản lý, lãnh đạo và động viên đội ngũ nhân viên; Kiểm tra, giám sát, đánh giá nhân viên.

 

Chuyên gia Đặng Thanh Vân đã trình bày những kiến giải hoàn toàn mới về gốc rễ của sự tăng trưởng. Siêu kịch bản bán hàng. Chiến lược Thương hiệu Đột phá Kinh doanh B4S - Chương trình huấn luyện chuyên sâu dành cho Chủ doanh nghiệp, ban lãnh đạo và quản lý cấp trung. Giúp chuyển hoá năng lực lãnh đạo, nâng cao năng lực quản lý cấp trung. Chuyên gia Đặng Thanh Vân trực tiếp giảng day. Tăng tốc và đột phá Kinh doanh; cất cánh thương hiệu Việt.
Chuyên gia Đặng Thanh Vân đã trình bày những kiến giải hoàn toàn mới về gốc rễ của sự tăng trưởng. Siêu kịch bản bán hàng. Chiến lược Thương hiệu Đột phá Kinh doanh B4S – Chương trình huấn luyện chuyên sâu dành cho Chủ doanh nghiệp, ban lãnh đạo và quản lý cấp trung. Giúp chuyển hoá năng lực lãnh đạo, nâng cao năng lực quản lý cấp trung. Chuyên gia Đặng Thanh Vân trực tiếp giảng day. Tăng tốc và đột phá Kinh doanh; cất cánh thương hiệu Việt.

2. Chương trình cố vấn huấn luyện phù hợp với Doanh nghiệp nào? Dành cho ai?

Chương trình đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp đã xây dựng được đội ngũ kinh doanh, nhưng chưa tìm được phương án kinh doanh hiệu quả, chưa quản trị được đội ngũ kinh doanh, bán hàng và không có kế hoạch đào tạo huấn luyện nhân viên bán hàng đạt tiêu chuẩn.

 

Đây là chương trình xây dựng riêng cho từng doanh nghiệp trong các ngành và các mô hình khác nhau (bán lẻ, bán hàng B2B… ) vì vậy có thể điều chỉnh phù hợp với từng mô hình.

Đối tượng tham gia huấn luyện:

– Giám đốc kinh doanh, giám đốc bán hàng, giám sát bán hàng
– Trưởng phòng kinh doanh Quản lý các phòng kinh doanh, marketing.
– Nhân viên phòng Kinh doanh

 

3. Thời lượng huấn luyện:

Tối thiểu 13 buổi huấn luyện (tương đương 03 tháng) hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp

Đột phá doanh thu với thương hiệu mạnh. SMEBrand - Khoá học xây dựng chiến lược thương hiệu dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Đột phá doanh thu với thương hiệu mạnh. SMEBrand – Khoá học xây dựng chiến lược thương hiệu dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

4. Nội dung cố vấn huấn luyện chính:

 

Module Nội dung chính
Module 1: Năng lực của người quản lý bán hàng, quản lý kinh doanh – Năng lực của người quản lý kinh doanh, bán hàng
– Chức năng và mô tả công việc của người quản lý kinh doanh hoặc quản lý bán hàng
Module 2: Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch bán hàng – Quy trình và các nội dung của kế hoạch kinh doanh, kế hoạch bán hàng
– Phân tích kinh doanh và các phương án triển khai
Module 3: Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch bán hàng – Phát triển kênh bán hàng; Tính năng suất và phân bổ chỉ tiêu cho đội ngũ
– Xây dựng kế hoạch cá nhân của từng nhân viên bán hàng; Tổ chức cuộc họp triển khai công việc
Module 4: Đàm phán với khách hàng lớn – Năng lực đàm phán
– Quy trình đàm phán và các chiến thuật đàm phán hiệu quả
Module 5: Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ kinh doanh, bán hàng – Quy trình, xây dựng bài test và phỏng vấn tuyển dụng
– Phương pháp đào tạo, huấn luyện và nội dung đào tạo
Module 6: Tạo động lực cho đội ngũ bán hàng – Học thuyết tạo động lực làm việc
– Kỹ năng tạo động lực làm việc cho đội ngũ bán hàng
Module 7: Lãnh đạo đội ngũ Kinh doanh, bán hàng
Module 8: Kiểm tra, giám sát và đánh giá đội ngũ bán hàng – Xây dựng tiêu chí đánh giá đội ngũ bán hàng
– Kỹ thuật và phương pháp đánh giá
– Quy trình đánh giá hiệu quả làm việc

 

ĐĂNG KÝ CỐ VẤN HUẤN LUYỆN ĐỒNG HÀNH