Year end Party của CLB Marketing Việt Nam

VMCC Year end party

 

VMCC – Year End Party 2013  có sự tham gia của các diễn giả là các chuyên gia trong giới marketing. Đây là những người đã tạo cảm hứng và hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động của VMCC trong năm 2013.

ThS. Đặng Thanh Vân tham dự sự kiện với tư cách là một trong 7 diễn giả VIP đã tham gia chia sẻ, tư vấn tại các Event của CLB VMCC trong năm 2013.

thanhs-admin (143 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 368

Leave a Reply