BỘ CÔNG CỤ KHÁM BỆNH DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

Thứ Ba, 17/12/2019, 11:09

BỘ CÔNG CỤ KHÁM BỆNH DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN THEO CHUẨN CL TÁI CẤU TRÚC TỪ THANHS (Thanhs Re-Structuring Audit Tool)

Bộ công cụ đã được chuyên gia Đặng Thanh Vân, chủ tịch công ty CP Thương hiệu và Quản trị Thanhs, Chuyên gia tư vấn trưởng dự án tái cấu trúc DN Việt giới thiệu thành công tại sự kiện Giải mã Tái cấu trúc do Thanhs tổ chức ngày 14/12/2019.

Trong nhiều năm qua, để phục vụ hoạt động tư vấn Chiến lược DN, Thanhs đã xây dựng độc quyền nhiều bộ công cụ Đánh giá doanh nghiệp và nhận được đánh giá cao từ các DN như : B.A.T- Brand Audit Tool – Đánh giá Thương hiệu toàn diện (2013); E.S.R – Employee Customers Satisfaction Rating – Chỉ số đánh giá sự hài lòng của nhân sự (2013), C.C.M – Competing Capabilities Management – Chỉ số năng lực cạnh tranh (2017) … nhưng cũng phải đến 2019 mới đóng gói được bộ R.A.T – Thanhs Re-Structuring Audit Tool – Chỉ số đánh giá doanh nghiệp toàn diện.

MÔ HÌNH TÁI CẤU TRÚC TOÀN DIỆN
MÔ HÌNH TÁI CẤU TRÚC TOÀN DIỆN – RE_STRUCTURING FLYWHEEL MODEL – Thanhs 2019
BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN - R.A.T
BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN – R.A.T – Bản quyền Thanhs 2019

Sử dụng các bộ công cụ đo lường, ngoài việc đánh giá được các điểm mạnh yếu trong DN; còn có thể thấy rõ khoảng cách trong hoạt động truyền thông nội bộ (truyền đạt chiến lược và thực thi chiến lược đang ở ngưỡng nào. Nhiều DN chỉ 1 vấn đề nhỏ và tương đối rõ, nhưng các cấp quản lý vẫn đưa ra các thông tin hoàn toàn trái ngược nhau.

Bộ chỉ số đánh giá DN toàn diện - Re-Structuring Audit Tool RAT
Bộ chỉ số đánh giá DN toàn diện dựa trên 6 tiêu chí là 6 Trụ cột của mô hình Bánh đà tái cấu trúc. Trong mỗi tiêu chí gồm nhiều thước đo và mỗi thước đo đều có bộ câu hỏi phân tích để DN có thể dễ dàng trả lời phương án phù hợp nhất với hiện trạng DN.

Kết quả của bộ chỉ số là bảng điểm phân tích theo thang Likert với các mức độ khẩn cấp khác nhau trong hiện trạng doanh nghiệp. Các DN áp dụng RAT hay BAT đều thừa nhận “đây đúng là thực trạng của chúng tôi và qua đây, chúng tôi đã biết mình mạnh yếu ở đâu, sắp tới cần tập trung vào nội dung nào.

BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN - R.A.T - Bản quyền Thanhs 2019

Bộ chỉ số cũng cho thấy một bức tranh tổng thể về hiện trạng truyền thông nội bộ trong các cấp và các phòng ban bộ phận. Hầu hết DN đều gặp phải vấn đề thiếu tính đồng bộ, xuyên xuốt trong truyền thông mục tiêu, chiến lược doanh nghiệp.

XEM THÊM VỀ GIẢI PHÁP KHÁM BỆNH DOANH NGHIỆP CỦA THANHS
https://thanhs.com.vn/tu-van-quan-tri/kham-benh-doanh-nghiep/


ĐĂNG KÝ NHẬN BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN DOANH NGHIỆP 

 

View (2397)