ThS. Luật sư Đoàn Thu Nga

Thứ Tư, 03/07/2013, 15:17

Giám đốc hãng luật LAWPRO

Luật sư Đoàn Thu Nga Là đại diện pháp lý và chuyên gia tư vấn Luật Sở hữu trí tuệ, văn bằng tác quyền của Gobrand.  Ngoài ra Luật  sư Đoàn Thu Nga cũng tham gia tư vấn trong các lĩnh vực đầu tư dự án, bất động sản, quản trị doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, thuế, quản trị rủi ro, tư vấn và tham gia đàm phán các loại hợp đồng.

View (1272)