KHÓA HUẤN LUYỆN NỘI BỘ: Nền tảng nhận thức – Chuyên gia: Quang Minh.

Thứ Ba, 12/03/2019, 09:42

Vào thứ Hai ngày 11 tháng 3 năm 2019, Thanhs đã tiến hành Khóa huấn luyện nội bộ với chủ đề “Nền tảng nhận thức” được giảng dạy trực tiếp bởi chuyên gia Quang Minh.

Khóa huấn luyện đã cung cấp các kiến thức về nhận thức của con người, phân tích các ví dụ thực tế cùng các bài tập thực hành để học viên có thể thẩm thấu kiến thức hiệu quả nhất. Với mục tiêu mỗi con người là một đại diện cho thương hiệu Thanhs, công ty luôn chú trọng xây dựng và nâng chất lượng từ trong ra ngoài, từ những chi tiết nhỏ nhất của sản phẩm, dịch vụ cho đến từng nhân viên của Thanhs.

Toàn bộ nhân viên của Thanhs đã tham gia vào khóa huấn luyện này. Đây là buổi đào tạo nội bộ đầu tiên trong năm 2019, nằm trong chuỗi hoạt động đào tạo nội bộ thường niên của Thanhs nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cá nhân cho các Thanhsers.

Không chỉ có các chỉ tiêu kinh doanh, ở Thanhs, các chỉ tiêu phát triển bản thân luôn được đặt lên hàng đầu.

________________________________________________________

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN NỘI BỘ CHO THANHSERS

– Thực hiện định kỳ 1 tháng/ lần

– Kế hoạch đào tạo dựa trên khảo sát nhu cầu và năng lực nhân sự nội bộ

– Bài kiểm tra là một trong các tiêu chí xét thưởng và nâng lương/ bậc hàng năm.

– Chuyên gia đào tạo có tiêu chuẩn cao và bộ bài giảng được xây dựng chuyên sâu cho huấn luyện nội bộ

– Tập trung đào tạo kỹ năng

– Ngoài 12 buổi đào tạo kỹ năng, Thanhsers còn được tham gia Các khoá huấn luyện chuyên môn khác được thực hiện liên tục cho từng phòng và các khoá đào tạo bên ngoài tổ chức của các chuyên gia khác với tổng ngân sách đào tạo 1% tổng Doanh thu.

View (593)