Chuyển phát nhanh NDN Việt Nam

NDN là nhãn hiệu trong lĩnh vực chuyển phát nhanh được đầu tư bởi Công ty CP Phát triển Thương mại và Du lịch Quốc tế Ngôi Sao (cũng là chủ sở hữu thương hiệu VIC Taxi).

Logo NDN được Thanhs thiết kế dựa trên triết lý kinh doanh chủ đạo của Khách hàng là “Now, Delivery Now”.

thanhs-admin (136 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 302

Leave a Reply