Hệ thống nhận diện thương hiệu Bệnh viện Bạch Mai

Thứ Tư, 25/07/2012, 12:06

Hệ thống nhận diện thương hiệu Khoa Khám bệnh – BVBM

Công ty  Thanhs được lựa chọn là một trong các đối tác tham gia với Bệnh viện Bạch Mai trong hoạt động xây dựng thương hiệu cho Bệnh viện và các tổ chức trực thuộc. (Đề án Xây dựng Bệnh viện Vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2008 – 2013)
Công việc hiện tại đã và đang triển khai là: hệ thống hóa và quy chuẩn các thông điệp và hình ảnh của Bệnh viện Bạch Mai cũng như của các Khoa, các trung tâm trực thuộc làm tiền đề cho sự hình thành và phát triển của các Bệnh viện vệ tinh.

 

Cụ thể:
1. Tham gia chuẩn hóa hệ thống nhận diện thương hiệu Bệnh viện

2. Thiết kế Hệ thống nhận diện thương hiệu cho các đơn vị trực thuộc. Trong đó bài toán khó nhất là đưa ra được nguyên tắc quy chuẩn cho cấu trúc Thương hiệu dạng Mẹ-Con và cấu trúc Thương hiệu Hình ô; cấu trúc thương hiệu dạng nhánh Sub-Brand.

Hệ thống nhận diện thương hiệu Khoa Khám bệnh, được Thanhs khảo sát và xếp vào dạng “thương hiệu nhánh” trong cấu trúc thương hiệu của Bệnh viện Bạch Mai. Toàn bộ các thông tin  tư vấn là kết quả nghiên cứu của Thanhs-Gobrand. (Logo của Khoa khám bệnh được giữ nguyên, không thay đổi về cấu trúc theo yêu cầu của BLĐ Khoa Khám bệnh).

Toàn bộ Hệ thống nhận diện Khoa Khám Bệnh

View (3473)