Công ty Cổ phần Bất động sản Nguyễn Đăng

Công ty Cổ phần Nguyễn Đăng là đơn vị có uy tín và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế kiến trúc, thi công xây dựng, bất động sản…

Hệ thống nhận diện thương hiệu Nguyễn Đăng được công ty Thanhs thiết kế năm 2010.

thanhs-admin (141 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 321

Leave a Reply