Công ty Cổ phần Bất động sản Nguyễn Đăng

Công ty Cổ phần Nguyễn Đăng là đơn vị có uy tín và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế kiến trúc, thi công xây dựng, bất động sản…

Hệ thống nhận diện thương hiệu Nguyễn Đăng được công ty Thanhs thiết kế năm 2010.

0 379

Leave a Reply