Công ty Bảo hiểm Lane Xang Assuarance Public (LAP)

Ngày 11/10/2010, tại Thủ đô Viên Chăn, Lào, Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI) và Ngân hàng Phát triển Lào (LDB) đã chính thức tổ chức Lễ khai trương Công ty Bảo hiểm Lane Xang Assuarance Public (LAP).

Công ty Thanhs được lựa chọn là đối tác thiết kế và thực hiện các sản phẩm:
+ Hệ thống nhận diện thương hiệu,
+ viết lời PR cho sản phẩm mới;
+ Sản xuất các ấn phẩm phục vụ khai trương: card, phong bì, túi quà, folder, giấy mời, biển và banner quảng cáo.

thanhs-admin (141 Posts)

Là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.


0 310

Leave a Reply