Văn phòng đại diện Boehringer Ingelheim Vietnam

Thứ Ba, 06/09/2011, 10:28

Boehringer Ingelheim Việt Nam là Công ty Đa quốc gia trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dược phẩm.

Công ty Thanhs đã cộng tác và là nhà cung cấp sản phẩm quảng cáo cho VPDD Boehringer Ingelheim Việt Nam từ năm 2000 đến nay.

View (1355)