Công ty Cổ phần May Thăng Long

Thứ Ba, 06/09/2011, 10:22

Công ty cổ phần May Thăng Long được thành lập ngày 08/05/1958 tiền thân là Công ty May mặc xuất khẩu; Tháng 12/2006 Công ty cổ phần May Thăng Long thực hiện việc đấu giá bán cổ phần thuộc sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp, để chuyển thành Công ty cổ phần May Thăng Long 100% vốn thuộc các cổ đông ngoài nhà nước.

Công ty Thanhs là đơn vị cung cấp phần lớn các sản phẩm thiết kế và in bao gói như: Mác áo, mác cổ áo, mác quần, biển, túi, hộp sản phẩm…

View (831)