Ông Đinh Khắc Tuấn, chuyên gia tư vấn quản trị

Thứ Ba, 16/12/2014, 11:29

Ông Đinh Khắc Tuấn – Chuyên gia tư vấn Chiến lược quản trị
Doanh nghiệp SMEs của Gobrand và Startup Branding
(Các dự án xã hội hóa của Thanhs Branding)

Ông Tuấn hiện đang là giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị của công ty CP Expertrans toàn cầu, Ông là người luôn đặt hiệu quả và chất lượng làm kim chỉ nam trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều thực sự gây ấn tượng ở Ông Đinh Khắc Tuấn là tư duy quản trị chiến lược doanh nghiệp. Ông cũng đồng thời là phó chủ tịch hiệp hội dịch thuật châu Á (Asian association of Translation Industry – AATI), và sáng lập viên của CLB Doanh nhân Millionaire House.

Ông Đinh Khắc Tuấn đồng hành với Thanhs từ năm 2014 trong các chuỗi chương trình tư vấn chiến lược cho doanh nghiệp SMEs.

View (1219)