TS. Nguyễn Tiến Đông – chuyên gia Quản lý năng suất, chất lượng, hiệu quả

Thứ Sáu, 11/11/2016, 07:48

TS. Nguyễn Tiến Đông – Phó viện trưởng Viện Cơ khí Đại học Bách Khoa Hà Nội, chuyên gia Lean, Six Sigma, Operation Excellence (Quản lý năng suất, chất lượng, hiệu quả)

TS. Đông có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn giải pháp cải tiến Năng suất (Productivity) – Chất lượng (Quality) và Hoạt động hiệu quả (Operation Excellence).

TS. Nguyễn Tiến Đông đồng hành cùng Thanhs Branding từ tháng 6/2016 trong các dự án tư vấn chiến lược quản trị sản xuất doanh nghiệp

View (1184)