ThS. Nguyễn Thu Thủy

Thứ Tư, 03/07/2013, 15:13

– Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam; Giảng viên Marketing, trường Đại học KHXH&NV
– Giám đốc điều hành, Thống Nhất GroupChị Thủy Nguyễn là một nhà quản lý đầy năng động và sáng tạo. Chị vừa có kỹ năng của một CEO giỏi trong lĩnh vực kinh doanh; đồng thời lại là một họa sỹ có nhiều tác phẩm logo được cộng đồng họa sỹ đánh giá cao.

Chị Thủy Nguyễn gia nhập Gobrand với tư cách là Chuyên gia tư vấn chiến lược thương hiệu; chuyên gia thiết kế thương hiệu năm 2006.

View (1056)