Ông Nguyễn Mạnh Tường – Chuyên gia tư vấn Chiến lược bán hàng

Thứ Hai, 11/01/2016, 08:19

Ông Nguyễn Mạnh Tường – Chuyên gia tư vấn Chiến lược bán hàng cho Doanh nghiệp SMEs và dự án Startup Branding (Các dự án xã hội hóa của Thanhs Branding)

Ông Nguyễn Mạnh Tường tốt nghiệp Thạc sỹ về Công nghệ thông tin tại Hàn quốc (2004) và Thạc sỹ QTKD (MBA) ngành Tài chính Ngân hàng (năm 2012).

Ông Tường có hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực IT, 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chứng khoán và 4 năm trong lĩnh vực Bán hàng Bảo hiểm Nhân thọ AIA

Hiện Ông Nguyễn Mạnh Tường là đồng sáng lập, Giám đốc Chiến lược và Kinh doanh Công ty CP Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp GetFly. Ông Tường chính thức tham gia tư vấn đồng hành cùng Thanhs từ năm 2016.

View (1253)