Mô hình thương hiệu Kim cương – Brand Diamond Model

Thứ Ba, 01/04/2014, 18:46

Mô hình thương hiệu kim cuơng - Brand Diamond do ThanhsBrand sáng tạo

Mô hình thương hiệu Kim cương – Brand Diamond là một sáng tạo độc đáo mới của Thanhsbrand trong quá trình nghiên cứu chiến lược xây dựng thương hiệu. Thông qua mô hình này, các doanh nghiệp có được một bộ công cụ hữu hiệu ứng dụng trong hoạt động xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp.

Dựa trên những nền tảng lý luận về chiến lược thương hiệu kinh điển quốc tế; Thanhsbrand đã kết nối các giá trị; nhân tố có tính quyết định đến sự phát triển và cất cánh của thương hiệu trong một tổng thể chung. Giống như những giác cắt của một viên kim cương, mỗi giác cắt đều có giá trị khiến viên kim cương tỏa sáng và hỗ trợ việc hội tụ-phản chiếu ánh sáng của các giác cắt khác.

Với mỗi mô hình doanh nghiệp khác nhau, giác cắt của kim cương, các lát cắt thương hiệu trong một tổng thể có thể sẽ có những giá trị lớn, nhỏ khác nhau.

Toàn bộ mô hình bao gồm 6 giác cắt lớn : 


1. Sứ mệnh, tầm nhìn thương hiệu
2. Giá trị cốt lõi của thương hiệu
3. Cá biệt hóa thương hiệu
4. Cấu trúc, mô hình thương hiệu
5. Văn hóa thương hiệu
6. Giá trị lịch sử thương hiệu

Trung tâm của mô hình là Lời hứa thương hiệu, là giá trị (lợi ích) lớn nhất của thương hiệu đem đến cho xã hội và công chúng cũng như khách hàng của mình; thể hiện thông qua thông điệp/ tuyên ngôn hoặc hành động cụ thể, có thể trải nghiệm được.

Bao trùm bên ngoài “hạt nhân kim cương” chính là vị thế ĐỊNH VỊ thương hiệu (positioning) và giá trị “tinh túy thương hiệu” (Brand essence) những giá trị mang nhều cảm tính. Dựa trên 7 nhân tố “hạt nhân” mà vị thế định vị và tinh túy thương hiệu được hình thành. 

 

View (1678)