MẪU ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ

Thứ Tư, 13/12/2017, 18:04
Đánh giá nhân sự - lương 3P
Đánh giá nhân sự – lương 3P

Xin chia sẻ với các Doanh nghiệp Mẫu đánh giá nhân sự thực tế của công ty Thanhs. Sau khi có kết quả đánh giá, hàng quý dựa trên kết quả kinh doanh, toàn bộ nhân viên công ty sẽ được thưởng dựa trên hệ số KASH_R.

Điều đặc biệt nhất của bảng hệ số này, là chỉ số thưởng cao nhất là 125% (tức là người lao động có khả năng được thưởng 125% trên quỹ thưởng dành cho cá nhân).

Một điều đặc biệt khác của quỹ thưởng ở Thanhs. Vì hầu hết nhân viên ở các doanh nghiệp khác đều không biết “cuối năm nay mình được thưởng bao nhiêu tiền nhỉ?” thì nhân sự ở Thanhs sẽ “nhẩm tính” được mức thưởng vì:

– Quỹ thưởng đã được hạch toán dựa trên lợi nhuận công ty (và có chỉ số cụ thể được HĐQT duyệt)

– Quỹ thưởng đã có tỷ lệ % thưởng theo chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban, bộ phận (trong từng phòng lại chia nhỏ tới từng nhân viên)

Việc hoạch định 1 quỹ thưởng tính dựa trên tỷ lệ lợi nhuận (hoặc doanh thu) của doanh nghiệp và phân bổ dựa trên tổng quỹ đó giúp cho chủ doanh nghiệp có thể hoạch định dễ dàng bài toán “thưởng” vô cùng đau đầu mỗi dịp cuối năm (ít nhất cũng biết mình phải chuẩn bị bao nhiêu tiền cho quỹ thưởng); không bị “lạm chi” nếu khối lượng nhân sự tăng vượt quá mức tăng trưởng của doanh nghiệp.

Còn ở khía cạnh người lao động, thì rõ ràng bộ chỉ số này giúp họ nhìn lại mình và cố gắng nhiều hơn. Nếu như trưởng bộ phận (trưởng phòng) mà ưu ái tính điểm cao cho nhân viên, thì ngay lập tức sau đó bảng điểm của trưởng phòng sẽ được “sếp cao hơn” đánh giá. Vì vậy, chỉ số đánh giá cá nhân cũng còn là một biện pháp mềm để nhân viên biết mình cần phải nỗ lực đến đâu.
(mở ngoặc là mình toàn bị hạng B).

Mẫu này có thể ứng dụng để áp các chỉ số giá trị cốt lõi trong doanh nghiệp (thay chỉ số KASH_R bằng chỉ số Giá trị cốt lõi) để gia tăng mức độ ứng dụng hệ giá trị vào văn hoá và hành vi của nhân viên trong công ty.

ĐĂNG KÝ NHẬN MẪU ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ:

View (6801)