KHÓA HUẤN LUYỆN NỘI BỘ: Kỹ năng Lập kế hoạch và Giải quyết vấn đề – Chuyên gia: Nguyễn Ngọc Hưng

Thứ Ba, 21/05/2019, 09:48

Vào thứ Hai ngày 20 tháng 5 năm 2019, Thanhs đã triển khai Khóa huấn luyện nội bộ với chủ đề Kỹ năng Lập kế hoạch và Giải quyết vấn đề được giảng dạy trực tiếp bởi chuyên gia Nguyễn Ngọc Hưng.

Khóa đào tạo lập kế hoạch và giải quyết vấn đề của GĐ Kinh Doanh Cty Thanhs – chuyên gia NGUYỄN NGỌC HƯNG đã giúp các Thanhsers:

  • Được trang bị kiến thức lý thuyết về việc lập kế hoạch
  • Có khả năng thực hiện việc lập kế hoạch và giải quyết vấn đề có hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu suất công việc

Một năm nhân viên của Thanhs được tham gia 12 khoá đào tạo nội bộ và hàng chục hoạt động đào tạo dài – ngắn khác của các chuyên gia, cố vấn. Con đường trở thành tổ chức Học hỏi, tự hoàn thiện như hướng dẫn của chuyên gia nhân sự Đoàn Văn Tình không còn xa nữa.

__________________________________________________________________________________________

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN NỘI BỘ CHO THANHSERS

– Thực hiện định kỳ 1 tháng/ lần

– Kế hoạch đào tạo dựa trên khảo sát nhu cầu và năng lực nhân sự nội bộ

– Bài kiểm tra là một trong các tiêu chí xét thưởng và nâng lương/ bậc hàng năm.

– Chuyên gia đào tạo có tiêu chuẩn cao và bộ bài giảng được xây dựng chuyên sâu cho huấn luyện nội bộ

– Tập trung đào tạo kỹ năng

– Ngoài 12 buổi đào tạo kỹ năng, Thanhsers còn được tham gia Các khoá huấn luyện chuyên môn khác được thực hiện liên tục cho từng phòng và các khoá đào tạo bên ngoài tổ chức của các chuyên gia khác với tổng ngân sách đào tạo 1% tổng Doanh thu.

View (577)