ĐÀO TẠO VÀ CHIA SẺ NỘI BỘ: Phòng hành chính nhân sự tổng hợp

Chủ Nhật, 23/06/2019, 09:58

Không chỉ có các chỉ tiêu kinh doanh, ở Thanhs, các chỉ tiêu phát triển bản thân luôn được đặt lên hàng đầu. Vì lý do đó, hoạt động đào tạo và chia sẻ nội bộ luôn được diễn ra thương xuyên. Ngày 22 tháng 6 vừa qua, Phòng hành chính nhân sự tổng hợp đã tổ chức một buổi chia sẻ nội bộ giữa các thành viên trong công ty.

Nội dung được chia sẻ:

– Phương pháp kiểm soát cảm xúc bản thân

– Xây dựng Bản đồ năng lực

– Phương pháp xây dựng bản mô tả chức năng nhiệm vụ và mô tả CV

Bộ phận thực hiện:

– Phòng Hành chính Tổng hợp.

__________________________________________________________________________________________

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN NỘI BỘ CHO THANHSERS

– Thực hiện định kỳ 1 tháng/ lần

– Kế hoạch đào tạo dựa trên khảo sát nhu cầu và năng lực nhân sự nội bộ

– Bài kiểm tra là một trong các tiêu chí xét thưởng và nâng lương/ bậc hàng năm.

– Chuyên gia đào tạo có tiêu chuẩn cao và bộ bài giảng được xây dựng chuyên sâu cho huấn luyện nội bộ

– Tập trung đào tạo kỹ năng

– Ngoài 12 buổi đào tạo kỹ năng, Thanhsers còn được tham gia Các khoá huấn luyện chuyên môn khác được thực hiện liên tục cho từng phòng và các khoá đào tạo bên ngoài tổ chức của các chuyên gia khác với tổng ngân sách đào tạo 1% tổng Doanh thu.

View (517)