Công ty Kanepackage Viet Nam

Thứ Tư, 07/09/2011, 08:33

Kanepackage việt nam là công ty 100% vốn Nhật Bản, trụ sở tại khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. Kanepackage hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu và thành phẩm đóng gói.

Thanhs là đơn vị được lựa chọn cung ứng hệ thống sản phẩm văn phòng: name card, phong bì, tiêu đề thư, giấy mời, túi giấy, quyển hoá đơn nội bộ carbon nhiều liên…

Kinh nghiệm làm việc nhiều năm với các đối tác nước ngoài nói chung và Nhật Bản nói riêng một mặt góp phẩn khẳng định uy tín và dịch vụ chuyên nghiệp của Thanhs; mặt khác chính là ưu thế của công ty khi được các đối tác xứng tầm lựa chọn.

View (904)