Công ty Đầu tư và khai thác xây dựng Phúc Hưng

Thứ Ba, 11/10/2011, 06:32

Bộ sản phẩm: Hệ thống nhận diện thương hiệu Phúc Hưng được công ty Thanhs thực hiện năm 2007 với các nội dung:

+ Hệ thống Ấn phẩm

+ Biển quảng cáo, biển tấm lớn, biển trụ sở, biển phòng ban chức năng…

+ Quà tặng quảng cáo

+ Quảng cáo trên báo chí và mẫu quảng cáo trên ô tô.

View (1233)