THƯƠNG HIỆU 4.0 – ĐỒNG SÁNG TẠO THƯƠNG HIỆU BẰNG SỰ ỦNG HỘ TỪ CỘNG ĐỒNG

Thứ Năm, 20/12/2018, 09:32
Thương hiệu 4.0 - Đồng sáng tạo thương hiệu bằng sự ủng hộ từ cộng đồng
Thương hiệu 4.0 – Đồng sáng tạo thương hiệu bằng sự ủng hộ từ cộng đồng

Với tâm huyết thúc đẩy 50.000 doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ chiến lược và có lộ trình cất cánh thành công, Công ty CP Thương hiệu và Quản trị Thanhs đã thực thi hàng loạt các chương trình hành động cụ thể. Đến 2025, Thanhs vẫn tiếp tục thực thi sứ mệnh để đạt tới mục tiêu 100.000 doanh nghiệp Việt Nam nắm vững phương pháp xây dựng, thực thi chiến lược và hỗ trợ 1000 doanh chủ Cất cánh thành công.

Toàn bộ các Slide của chuyên gia công ty trong các chương trình toạ đàm, sự kiện chuyên môn, các mô hình chiến lược, đều sẽ được chia sẻ định kỳ hàng tháng, quý trên kênh SlideShare.

Nội dung slide: Thương hiệu 4.0 – Đồng sáng tạo thương hiệu bằng sự ủng hộ từ cộng đồng là toàn bộ bài chia sẻ của Chuyên gia tư vấn chiến lược Đặng Thanh Vân tại sự kiện Cất cánh thành công #2 với chủ đề Từ chiến lược Thương hiệu đến Tối ưu trải nghiệm khách hàng.

View (1431)