DỰ ÁN CỐ VẤN HUẤN LUYỆN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC LÂM VŨ

Thứ Bảy, 10/04/2021, 14:50

Tháng 3/2021, Công ty CP Thương hiệu và Quản trị Thanhs cùng Công ty CP Ẩm thực Lâm Vũ đi đến thống nhất triển khai dự án “Cố vấn huấn luyện phát triển doanh nghiệp” với tổng thời gian thực hiện là 12 tháng. Khóa huấn luyện được tiến hành trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và đòi hỏi các doanh nghiệp, bao gồm công ty Lâm Vũ tìm ra con đường để doanh nghiệp tồn tại và phát triển.

Dự án huấn luyện dài hạn được Chuyên gia của Thanhs vạch ra một lộ trình cụ thể, bao gồm từng giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp

Giai đoạn 2: Đánh giá và nghiên cứu sâu hơn về thị trường và khách hàng mục tiêu

Giai đoạn 3: Chiến lược thượng tầng

Giai đoạn 4: Chiến lược chức năng

Giai đoạn 5: Quản lý và quản trị

Giai đoạn 6: Công nghệ hóa

Giai đoạn 7: Đào tạo, thực thi, tuyển dụng

Khóa cố vấn huấn luyện này sử dụng phương pháp brainstorming và coaching trực tiếp vào trường hợp cụ thể của công ty Lâm Vũ giúp giải quyết được vấn đề ngay tại thời điểm huấn luyện. Chuyên gia bên Thanhs cố vấn huấn luyện trực tiếp từ lý thuyết đến các công cụ áp dụng để triển khai; giúp Ban lãnh đạo đến nhân sự thực thi hiểu rõ và truyền thông nhất quán về mục tiêu, tầm nhìn của doanh nghiệp mình. Ban lãnh đạo và Quản lý của công ty Lâm Vũ hình thành và chuẩn hóa hệ giá trị chung thành bộ văn hóa doanh nghiệp để truyền tải đến toàn bộ nhân viên hướng đến nhất quán ngôn ngữ hành động chung. Bên cạnh đó, Chuyên gia của Thanhs đã giúp Lâm Vũ hiểu được thị trường và đối thủ, xây dựng mô hình kinh doanh phát huy những điểm mạnh vượt trội của mình và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quản trị, quy trình quản lý ứng dụng nền tảng công nghệ đảm bảo tối ưu vận hành và mở rộng quy mô công ty Lâm Vũ.

Chúc dự án thành công tốt đẹp và công ty CP Ẩm thực Lâm Vũ ngày càng phát triển vượt trội trên thị trường!

View (570)