DỰ ÁN CỐ VẤN HUẤN LUYỆN ONLINE XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU CHO CÔNG TY SCONNECT VIỆT NAM

Thứ Sáu, 20/08/2021, 10:30

Cuối tháng 7/2021, công ty Cổ phần Thương hiệu và Quản trị Thanhs cùng với công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ Sconnect Việt Nam đã triển khai dự án “Cố vấn huấn luyện xây dựng chiến lược thương hiệu”. Dự án được triển khai trong bối cảnh thị trường biến động mạnh mẽ, đòi hỏi doanh nghiệp cần thay đổi linh hoạt, tự chủ để thích ứng với “Trật tự bình thường mới” và Sconnect cũng không nằm ngoài guồng quay đó.

Công ty Sconnect chuyên sản xuất các video về chủ đề giáo dục, giải trí trên các nền tảng youtube, facebook, tiktok tại thị trường quốc tế. Hướng tới sứ mệnh kết nối tạo giá trị trên toàn thế giới, Sconnect hiểu được tầm quan trọng của thương hiệu đối với doanh nghiệp và đã quyết định hợp tác với Thanhs.

Dự án Cố vấn huấn luyện online Xây dựng chiến lược thương hiệu cho công ty Sconnect Việt Nam gồm các buổi huấn luyện với nội dung như sau:

Buổi 1: Tổng quan về chiến lược thương hiệu (vai trò của chiến lược thương hiệu, mối quan hệ của chiến lược thương hiệu với các chiến lược khác, chiến lược phát triển thương hiệu mẹ và thương hiệu nhánh).

Buổi 2: Chiến lược Khác biệt hóa thương hiệu (quy trình, phương pháp luận, cách thức xây dựng Chiến lược Khác biệt hóa).

Buổi 3: Thẩm định Sứ mệnh, Tầm nhìn, Triết lý thương hiệu, Hệ giá trị cốt lõi của SCONNECT.

Buổi 4: Chiến lược định vị, Chiến lược kiến trúc thương hiệu.

Buổi 5: Các mô hình phát triển thương hiệu nhánh. Định hướng truyền thông thương hiệu.

Buổi 6: Xây dựng Cẩm nang Thương hiệu cơ bản.

Dưới sự huấn luyện và đào tạo của chuyên gia bên Thanhs, Ban lãnh đạo, Trưởng/Phó các bộ phận Thương hiệu, Marketing, Kinh doanh và Nhân sự của công ty Sconnect có được kiến thức tổng quan về Chiến lược Thương hiệu, hiểu được cách thức triển khai xây dựng Chiến lược Thương hiệu Sconnect và có trong tay Cẩm nang Thương hiệu cơ bản theo các nội dung được thống nhất.

Chúc Sconnect nhanh chóng thích nghi với “tình hình mới” và phát triển thành công rực rỡ.

View (1102)