MARKETING TRONG MỘT “VỎ HẠT DẺ” – CHU TRÌNH CHIẾN LƯỢC MARKETING 

Chủ Nhật, 08/10/2023, 08:36
MARKETING LÀ GÌ, CHU TRÌNH MARKETING, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING
MARKETING TRONG MỘT VỎ HẠT DẺ – CHU TRÌNH CHIẾN LƯỢC MARKETING

Bài học 18: Marketing “trong một vỏ hạt dẻ” xuất phát từ nhan đề cuốn sách nổi tiếng “Vũ trụ trong một vỏ hạt dẻ”. Với nội dung bài học này, chuyên gia Đặng Thanh Vân đã tổng hợp rất nhiều hàm lượng kiến thức để xây dựng một bản tóm lược chu trình chiến lược Marketing.

 

Tóm lược chu trình chiến lược marketing - Marcomex - Khoá đào tạo chiến lược marketing và truyền thông hiệu quả do chuyên gia Đặng Thanh Vân trực tiếp giảng dạy
Tóm lược chu trình chiến lược marketing – Marcomex – Khoá đào tạo chiến lược marketing và truyền thông hiệu quả do chuyên gia Đặng Thanh Vân trực tiếp giảng dạy

Trong mô hình là toàn bộ tiến trình xây dựng và triển khai hoạt động Marketing trong doanh nghiệp cùng những công cụ, mô hình cơ bản có thể áp dụng. (Trong bản tổng hợp này chưa bao gồm bộ công cụ Martech với IMC – Funnel – Inbound – Flywheel). Đây là một phần nội dung khoá MarcomEx do Chuyên gia Đặng Thanh Vân trực tiếp giảng dạy.

TÓM LƯỢC CHU TRÌNH CHIẾN LƯỢC MARKETING

1️⃣ Nghiên cứu Thị trường, Khách hàng, Đối thủ, Bản thân DN (mô hình 4C)
Công cụ, mô hình áp dụng (gợi ý): 4C, 5 Forces, Pestle, Pains and Gains, Design Thinking, Tháp nhu cầu, Customer Insight, GE, Ma trận định vị đối thủ…

Kết quả tổng hợp dựa theo ma trận SWOT và đề xuất CL TOWS (SO – ST – WO – WT).

Kết quả có thể đưa vào IFEs và EFEs (phân tích các yếu tố bên trong, bên ngoài) tuy nhiên phần lớn dân marketer sẽ không áp dụng 2 công cụ này. Phần này có thể phù hợp hơn với việc phân tích Chiến lược DN nên không giới thiệu.

Tóm lược chu trình chiến lược marketing - Marcomex - Khoá đào tạo chiến lược marketing và truyền thông hiệu quả do chuyên gia Đặng Thanh Vân trực tiếp giảng dạy
Tóm lược chu trình chiến lược marketing – Marcomex – Khoá đào tạo chiến lược marketing và truyền thông hiệu quả do chuyên gia Đặng Thanh Vân trực tiếp giảng dạy

 

2️⃣ KHÁCH HÀNG VÀ NHU CẦU CHƯA ĐƯỢC ĐÁP ỨNG

Mặc dù nghiên cứu khách hàng đã được thực hiện, nhưng nhiệm vụ của Marketing quan trọng nhất là thấu hiểu khách hàng vs thị trường, nên Vân vẫn sẽ tách nội dung này ra thành một phần việc độc lập.

Ở phần này, cần làm rõ thị trường của từng dòng SP đang Kinh doanh có bao nhiêu phân khúc; chia khách hàng thành bao nhiêu tệp, cách chia dựa theo tiêu chí nào? (Chia theo Nhân khẩu học; theo Nhu cầu; theo Lối sống; Văn hoá; … hay gì?). Thậm chí có thể chia theo nhiều cách chia để tạo nên ma trận tệp đan xen.

Sau đó cần ra quyết định CHỌN hoặc KHÔNG CHỌN các tệp Khách hàng. Đừng chia nhỏ xong tệp nào cũng chọn là chiến lược đi vào chỗ tắc thở. DN càng bé thì càng nên chọn ít Tệp khách.

Với các tệp khách đã chọn, có thể tiếp tục dùng các công cụ Pains and Gains, Design Thinking, Tháp nhu cầu, Customer Insight, GE, để phân tích chi tiết. Làm rõ nhu cầu, ước muốn chưa được thoả mãn của khách hàng, từ đó tìm ra các Đề xuất giá trị MỚI.

3️⃣ ĐỀ XUẤT GIÁ TRỊ MỚI

Sau khi đã phân tích kỹ từng tệp khách ở bước 2 thì kết quả có thể trả ra chính là các giải pháp giá trị mới. Các giá trị đề xuất mới này có thể vượt quá năng lực cạnh tranh hiện tại của DN và đây là đòn cân não chiến lược: Chọn đầu tư để gia cường năng lực, tạo lợi thế cạnh tranh mới trong 2 năm tiếp theo, hay từ bỏ và sẽ là cơ hội của đối thủ?

Có thể áp dụng 4 phạm vi Tăng – Giảm – Sáng tạo mới – Loại bỏ của chiến lược đại dương xanh trong việc lựa chọn Đề xuất giá trị mới để đảm bảo mục tiêu P&L (cân đối lợi nhuận – chi phí).

Tóm lược chu trình chiến lược marketing - Marcomex - Khoá đào tạo chiến lược marketing và truyền thông hiệu quả do chuyên gia Đặng Thanh Vân trực tiếp giảng dạy
Tóm lược chu trình chiến lược marketing – Marcomex – Khoá đào tạo chiến lược marketing và truyền thông hiệu quả do chuyên gia Đặng Thanh Vân trực tiếp giảng dạy

 

4️⃣ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (MỚI hoặc điều chỉnh, cải tiến, thêm mới tính năng, tái định vị sản phẩm).

Đã là marketer thì không được quên ma trận Thị trường – Khách hàng – Sản phẩm. Đừng phân tích khách hàng chung chung bỏ tất cả vào 1 giỏ theo độ tuổi và giới tính, cũng đừng bán 1 loại sản phẩm cho tất cả mọi đối tượng khách hàng.

2 mô hình theo Vân rất quan trọng giúp phân tích và phát triển sản phẩm là 5 vòng sản phẩm và GE. Đặc biệt GE nếu hiểu và sáng tạo thì tính ứng dụng xuất sắc hơn BCG nhiều. Đương nhiên BCG sẽ dễ hiểu hơn.

5️⃣ STP – LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ CHO TỪNG DÒNG SP THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG.

Bản chất là Chiến lược ĐỊNH VỊ NHÃN HÀNG. Tuy nhiên nhấn mạnh thêm S-T (S- Sermentation – phân đoạn thị trường/ T – Targeting – phân khúc khách hàng mục tiêu).

Mô hình STP - Phân chia lại thị trường và khách hàng theo cách mới. Bài giảng Chiến lược Thương hiệu Đột phá kinh doanh
Mô hình STP – Phân chia lại thị trường và khách hàng theo cách mới. Bài giảng Chiến lược Thương hiệu Đột phá kinh doanh

Chương trình Cố vấn Đồng hành 360

Chương trình Thanhs – Cố vấn đồng hành 360 là một sáng kiến từ Chuyên gia Đặng Thanh Vân, chuyên gia tư vấn chiến lược dẫn đầu dành cho doanh nghiệp vừa và nhò, chủ tịch công ty CP Thương hiệu và quản trị Thanhs.

Thanhs không chỉ tổ chức các sự kiện đào tạo miễn phí định kỳ hàng tháng, mà còn mong muốn tạo lập năng lượng Chuyển hoá tích cực từ các nhà lãnh đạo, quản lý và các cá nhân làm kinh doanh.

Chương trình sẽ xây dựng 360 bài học nhỏ mỗi ngày. Các bài học có thể được trình bày dưới dạng nội dung chữ (content) hoặc video ngắn. Hệ thống bài học được giới thiệu trên Website công ty Thanhs dưới nhóm chủ đề CỐ VẤN ĐỒNG HÀNH 360 và trên các kênh truyền thông: Youtube, Facebook Fanpage và Group, Tiktok, Group Zalo Phát triển năng lực doanh nghiệp … Với Cố vấn đồng hành 360, Các nhà Quản lý, lãnh đạo có cơ hội học các bài học trong suốt 1 năm và có thể học lại trong các năm tiếp theo để tăng trưởng năng lực và đạt kết quả kinh doanh đột phá.

Nhận Email bài học và Tham gia cùng Thanhs 360 ngày Chuyển hoá Lãnh đạo tại đây: 

View (288)