Mô hình phễu Marketing – Bán hàng G.H.M

Thứ Ba, 01/09/2020, 22:13
Mô hình phễu Marketing và Bán hàng Growth Hacking - GHM
Mô hình phễu Marketing và Bán hàng Growth Hacking – GHM

Mô hình phễu Marketing và Bán hàng GHM là mô hình được Thanhs xây dựng để triển khai chiến lược tăng tốc kinh doanh (Thanhs). Đây là một bộ công cụ chiến lược hữu hiệu và dễ dàng ứng dụng đối với nhiều loại mô hình doanh nghiệp.

Mô hình được chuyên gia Đặng Thanh Vân và Nguyễn Ngọc Hưng giảng dạy chi tiết với các công cụ áp dụng trong khoá học Chiến lược tăng tốc kinh doanh.

Mô hình này chia phạm vi sản phẩm – kênh bán – kênh truyền thông của doanh nghiệp làm 3 HỆ THỐNG CHÍNH gồm:

1. HỆ THỐNG THU HÚT KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Cần có hệ sản phẩm Lead Magnet (Sản phẩm mồi nhử) với kênh thu hút. Theo mô hình GHM, kênh thu hút nên sử dụng hệ sản phẩm Online để có thể gia tăng tối đa lượng khách hàng tiềm năng.

Chiến lược tuyến sản phẩm
Chiến lược tuyến sản phẩm với sản phẩm Lead Magnet (sản phẩm thu hút)

2. HỆ THỐNG GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG

Trong phạm vi này, hệ thống sản phẩm của doanh nghiệp nên chia làm 4 hoặc 5 nhóm sản phẩm chính với các kênh triển khai độc lập (hoặc chung kênh nhưng cần có chiến lược giá, chiến lược bán khác nhau phù hợp từng dòng sản phẩm).

+ Sản phẩm đầu phễu (Chipwise)
+ Sản phẩm Dòng tiền
+ Sản phẩm chủ lực (core) hoặc sản phẩm Thương hiệu
+ Sản phẩm cao cấp

Phễu marketing và bán hàng theo hệ tuyến sản phẩm
Phễu marketing và bán hàng theo hệ tuyến sản phẩm

 

3. HỆ THỐNG TĂNG TỐC

 

Chiến lược Tăng tốc kinh doanh chỉ có thể đạt được mục tiêu khi doanh nghiệp triển khai được hệ thống tăng tốc kết quả kinh doanh. Trong hệ thống này doanh nghiệp cần triển khai các kênh phân phối có khả năng tăng tốc kết quả kinh doanh theo cấp số nhân, bao gồm:

+ Hệ thống Đại lý: Cá nhân, đại lý bán lẻ, đại lý bán buôn
+ Hệ thống Affiliate
+ Bán chéo sản phẩm
+ Mô hình Kinh doanh nhượng quyền
+ Mô hình kinh doanh mạng lưới.

ĐĂNG KÝ MUA BỘ MẪU KẾ HOẠCH KINH DOANH (ĐÃ BAO GỒM MẪU PHỄU MARKETING G.H.M

View (7539)