VG Pipe – Công ty cổ phần Thép Việt Đức

Thứ Sáu, 24/08/2012, 17:24

Công ty cổ phần Ống thép Việt – Đức VG PIPE (Vietnam Germany Steel Pipe Joint Stock Company) là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thép hàng đầu ở Việt Nam với sản lượng 200.000tấn/năm. Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước nói chung, trong sự lớn mạnh không ngừng của ngành thép Việt Nam nói riêng…

Logo VG Pipe được ThS. Nguyễn Hữu Chính thiết kế năm 2004 trong phạm vi công việc hợp tác với công ty Thanhs. ThS. Nguyễn Hữu Chính vừa là chuyên viên thiết kế cao cấp, vừa là một trong những giám đốc thương hiệu cộng tác với Thanhs trong dự án GoBrand.

Công ty tư vấn thương hiệu & truyền thông Thanhs cũng là đơn vị thiết kế và cung cấp nhiều sản phẩm in ấn cho VG Pipe giai đoạn 2004-2007

View (1388)