TÂN PHÚ CƯỜNG – VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Thứ Tư, 10/02/2021, 10:05

Với hơn 43 năm kinh doanh hóa chất công nghiệp, Công ty TNHH Hóa chất Tân Phú Cường tự hào với châm ngôn “Chúng tôi tạo màu sắc cho cuộc sống”. Làm việc theo nguyên tắc THẤU HIỂU – CAM KẾT – CẢI TIẾN LIÊN TỤC – CHUYÊN NGHIỆP – HIỆU QUẢ – SÁNG TẠO, công ty hướng tới mục tiêu khẳng định vị thế số 1 Việt Nam và chinh phục thị trường Đông Nam Á.

Trên con đường chinh phục các mục tiêu đề ra, Tân Phú Cường đã lựa chọn hợp tác với Công ty Thanhs trong Dự án “Tư vấn chiến lược thương hiệu – Văn hóa doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” nhằm rút ngắn khoảng cách và về đích nhanh hơn.

Thanhs áp dụng phương pháp tư vấn đồng hành triển khai dự án theo từng giai đoạn cụ thể: giai đoạn khảo sát, giai đoạn xây dựng chiến lược, giai đoạn báo cáo tổng kết, hỗ trợ đánh giá quá trình thực hiện triển khai chiến lược. Quy trình cụ thể như sau:

Thứ nhất, Khảo sát và đánh giá bối cảnh (Khám bệnh doanh nghiệp)

 • Nghiên cứu tài liệu và tổng quan thị trường
 • Nghiên cứu nội tại của Công ty Tân Phú Cường
 • Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
 • Nghiên cứu khách hàng
 • Đề xuất giá trị và chiến lược khác biệt hóa

Thứ hai, Chiến lược thương hiệu

 • Thẩm định Sứ mệnh, Tầm nhìn, Triết lý Thương hiệu
 • Xây dựng tính cách, hình mẫu thương hiệu; Chiến lược khác biệt hóa và Tuyên ngôn định vị thương hiệu
 • Xây dựng kiến trúc thương hiệu, Mô hình bản sắc thương hiệu
 • Kế hoạch truyền thông thương hiệu

Thứ ba, Chiến lược văn hóa doanh nghiệp

 • Nhận thức về văn hóa doanh nghiệp và vai trò trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh
 • Hiểu biết sâu về hệ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
 • Tạo niềm tin, chủ động hành động, tổ chức tự hoàn thiện và xây dựng kế hoạch triển khai truyền thông thương hiệu tuyển dụng và truyền thông văn hóa doanh nghiệp

Thứ tư, Xây dựng hệ thống quản trị để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

 • Phân tích và thống nhất quy trình sản xuất kinh doanh lõi
 • Thiết lập cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
 • Xây dựng hệ thống phân quyền, hệ thống chức danh định biên và mô tả công việc
 • Xây dựng bộ khung chính sách, quy chế quản trị nguồn nhân lực và triển khai cơ cấu tổ chức – mô tả công việc

Thanhs có niềm tin mạnh mẽ rằng Tân Phú Cường sẽ thành công định vị vị thế trên thị trường Việt Nam cũng như thị trường quốc tế!

View (742)