Giám đốc chiến lược Marketing Dự án Học + Làm = Giàu

Thứ Hai, 13/08/2012, 05:11

Chỉ sau gần 3 năm triển khai, Hoclamgiau.vn đã trở thành một ngôi nhà chung của hơn 300.000 thành viên tham gia kinh doanh, đam mê kinh doanh và muốn học hỏi kinh nghiệm làm giàu.

Trong giai đoạn 2012-2015, dự án Dự án Học + Làm = Giàu đang tập trung cho giai đoạn 2, phát triển theo chiều sâu. Công ty Thanhs, ban dự án Gobrand hân hạnh và tự hào được tham gia đóng góp công sức trong giai đoạn 2 này với các hoạt động chính đã và đang triển khai:

1. Tư vấn chiến lược phát triển thương hiệu, Tư vấn chiến lược Marketing
2. Xây dựng quy trình và hỗ trợ giải pháp chăm sóc thành viên, tìm hiểu nhu cầu ẩn dấu của thành viên.
3. Tham gia Xây dựng dự án “Thành phố thịnh vượng”
4. Xây dựng mô hình đào tạo và phát triển cá nhân xuyên suốt từ giai đoạn khởi nghiệp – hỗ trợ chương trình đào tạo của dự án.

5. Tham gia xây dựng mô hình quỹ khởi nghiệp
6. Xây dựng và phát triển dự án “Chân dung Doanh nhân”.
và những hoạt động khác.

View (1280)
France escort
Tôi đặt blog của bạn bằng cách sử dụng google và tôi phải nói, đây là một trong những bài viết tốt nhất tôi đã được xem trong một thời gian dài.
Trả lời