Công ty Máy tính Anh Ngọc

Thứ Hai, 05/09/2011, 09:29

Công ty Máy tính Anh Ngọc, một trong những công ty máy tính bán buôn hoạt động khá thành công tại thị trường các tỉnh phía Bắc.

Logo của Công ty Máy tính Anh Ngọc đã được đăng ký SHTT và được sử dụng trong nhiều năm, Năm 2009, công ty Thanh thực hiện quy chuẩn  thiết kế hệ thống nhận diện với mục tiêu “nâng tầm hình tượng thương hiệu”.

View (1113)