Công ty Cổ phần Thuỷ Tạ

Thứ Hai, 05/09/2011, 09:17
Công ty CP Thuỷ Tạ là một đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội. Tiền thân của Công ty Thủy Tạ là Nhà hàng Thủy Tạ được thành lập từ tháng 5/1958.  Từ cuối năm 2005, Thủy Tạ đã bắt đầu thực hiện công tác cổ phần hoá để phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế thị trường hiện nay. Ngày 11/4/2006, Công ty Thủy Tạ đã chính thức chuyển đổi sang Công ty Cổ phần Thủy Tạ. Hiện nay Công ty CP Thủy Tạ đã trở thành một trong những Công ty hàng đầu uy tín trong ngành Thương mại và Dịch vụ Thủ đô.
Công ty Thanhs tự hào là một trong những đối tác cùng tham gia nhiều hoạt động Quảng bá trong suốt nhiều năm cùng với sự thành công của Công ty cổ phần Thuỷ Tạ
View (1119)