Bệnh viện Bạch Mai

Thứ Năm, 08/09/2011, 07:34

Sau gần 3 tháng triển khai xây dựng demo biểu trưng (Logo) và biểu tượng 100 năm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đã nhận được sự quan tâm của nhiều đơn vị, cá nhân thiết kế chuyên nghiệp tự nguyện tham gia với 20 tác phẩm. Lãnh đạo Bệnh viện qua các thời kỳ đã thống nhất chọn tác phẩm của tác giả Nguyễn Đình Thi phối hợp với Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Bạch Mai thiết kế trên cơ sở kế thừa những ưu điểm của Biểu trưng cũ.

Công ty Thanhs tự hào được là một trong những tổ chức đã được lựa chọn để cùng với Bệnh viện Bạch Mai xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho Bệnh viện và một số đơn vị trực thuộc.
View (1165)