bệnh viện Bạch mai

Hệ thống nhận diện thương hiệu Bệnh viện Bạch Mai

Hệ thống nhận diện thương hiệu Khoa Khám bệnh – BVBM Công ty  Thanhs được lựa chọn là một trong các đối tác tham gia với Bệnh...

0 | 3403

Bệnh viện Bạch Mai

Sau gần 3 tháng triển khai xây dựng demo biểu trưng (Logo) và biểu tượng 100 năm Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện đã nhận được sự quan tâm...

0 | 1131

Bach Mai Re-logo Concept

Đề bài: Sửa chữa Logo bệnh viện Bạch Mai sao cho giữ nguyên được toàn bộ các thông điệp cũ nhưng mang tính hiện đại và đẹp hơn. Bach...

0 | 1519