6 TRỤ CỘT TĂNG TRƯỞNG NHANH – MÔ HÌNH G.H.B

Thứ Ba, 16/06/2020, 16:20

“Mô hình GHB của Thanhs có thể triển khai tương đương với BSC. Vì sao Thanhs không làm bộ phương pháp và công cụ riêng cho GHB tương tự BCG-KPIs?” – một nhà nghiên cứu chuyên sâu về Tài chính và quản trị cho DN cỡ lớn đã hỏi Vân một câu “cắc cớ” như vậy.

Đây cũng chính là tâm huyết của các chuyên gia chiến lược Thanhs, xây dựng và đúc kết các mô hình, giúp DN Việt chinh phục thành công. Từ 10 Bước cất cánh thương hiệu đến Chiến lược tăng tốc kinh doanh với 6 Trụ cột tăng trưởng nhanh là một bước tiến rất dài và mạnh mẽ.

Chiến lược Tăng tốc Kinh doanh là một kiểu chiến lược Tăng trưởng nhanh do các chuyên gia Thanhs xây dựng và đề xuất. Theo đó, chiến lược Tăng tốc kinh doanh được định nghiã là “Một dạng chiến lược tăng trưởng trong đó tập trung vào Tốc độ tăng trưởng Khách hàng trên nền tảng công nghệ số và các trụ cột tăng trưởng nhanh”.

 

Chiến lược tăng tốc kinh doanh - Thanhs
Chiến lược tăng tốc kinh doanh – Thanhs

Bộ Phương pháp và công cụ chiến lược:

❤️  EFEvsIFE – SWOT – QSPM – BCG – GHB – KPIs: từ phân tích môi trường kinh doanh đến đo lường kết quả thực thi chiến lược.

❤️ GE – BCG – AnSOFT – GHM: Từ phân tích năng lực cạnh tranh đến ứng dụng công cụ Martech vào Marketing và Bán hàng để thúc đẩy tăng trưởng nhanh.

Chiến lược tăng tốc kinh doanh
Quy trình xây dựng Chiến lược tăng tốc kinh doanh

MÔ HÌNH 6 TRỤ CỘT TĂNG TRƯỞNG NHANH

LẦN ĐẦU TIÊN CÔNG BỐ BỘ PHƯƠNG PHÁP – CÔNG CỤ TRIỂN KHAI 6 TRỤ CỘT TĂNG TRƯỞNG NHANH TRONG MÔ HÌNH G.H.B (GROWTH HACKING IN BUSINESS – Thanhs 2019)

6 trụ cột tăng trưởng nhanh GHB

Theo nghiên cứu riêng của Thanhs, 6 Trụ cột của chiến lược tăng trưởng nhanh bao gồm:

1. Sản phẩm sản xuất hoặc phân phối trên nền tảng công nghệ số

2. Chuẩn hoá quy trình và hệ thống vận hành tổ chức sẵn sàng cho tăng trưởng và nhân bản.

3. Ứng dụng các kỹ thuật Martech trong bán hàng và cung cấp dịch vụ

4. Tập trung vào trải nghiệm khách hàng.

5. Tái cấu trúc cơ cấu vốn

6. Sử dụng đòn bẩy là Ban cố vấn chiến lược đồng hành.

Chiến lược tăng tốc kinh doanh dựa trên nền tảng kỹ thuật Growth Hacking ngày nay không còn đơn thuần là câu chuyện đưa sản phẩm lên môi trường số, sử dụng Digital Marketing để tăng tốc số lượng người dùng. Growth Hacking in Business ngày nay được hiểu là một dạng chiến lược tăng trưởng nhanh và đặc biệt vô cùng hiệu quả đối với doanh nghiệp SMEs.

Chiến lược tăng tốc kinh doanh
Chiến lược tăng tốc kinh doanh

THAM KHẢO:
KHÓA HỌC CHIẾN LƯỢC TĂNG TỐC KINH DOANH GHB

 

www.chienluoctangtockinhdoanh.com

CHIẾN LƯỢC TĂNG TỐC KINH DOANH

Chiến lược Tăng tốc kinh doanh GHB_VIP
Chiến lược Tăng tốc kinh doanh GHB_VIP

  CHIẾN LƯỢC TĂNG TỐC KINH DOANH CHIẾN LƯỢC TĂNG TỐC KINH DOANH CHIẾN LƯỢC TĂNG TỐC KINH DOANH CHIẾN LƯỢC TĂNG TỐC KINH DOANH CHIẾN LƯỢC TĂNG TỐC KINH DOANH

View (2560)