Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung Bướu, Bệnh viện Bạch Mai

Thứ Hai, 20/08/2012, 12:19

Hệ thống nhận diện của Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai được công ty Thanhs thiết kế tháng 6 năm 2011.

Bao gồm các nội dung chính:

+ Logo và quy chuẩn dành cho Logo

+  Hệ thống văn bản, ấn phẩm văn phòng

+ Hệ thống biển bảng trong toàn bộ toà nhà với mô hình kiến trúc hiện đại, dự kiến sẽ xây dựng mới trong giai đoạn 2012-2015
+ Khu vực sảnh lễ tân

+ Hệ thống biển quảng cáo ngoài trời, mass media

+ Hệ thống ấn phẩm quảng cáo

+ Hệ thống vật phẩm quảng cáo

+ Layout trang chủ Website

 

View (970)