Công ty Bảo hiểm Lane Xang Assuarance Public (LAP)

Thứ Ba, 06/09/2011, 10:52

Ngày 11/10/2010, tại Thủ đô Viên Chăn, Lào, Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI) và Ngân hàng Phát triển Lào (LDB) đã chính thức tổ chức Lễ khai trương Công ty Bảo hiểm Lane Xang Assuarance Public (LAP).

Công ty Thanhs được lựa chọn là đối tác thiết kế và thực hiện các sản phẩm:
+ Hệ thống nhận diện thương hiệu,
+ viết lời PR cho sản phẩm mới;
+ Sản xuất các ấn phẩm phục vụ khai trương: card, phong bì, túi quà, folder, giấy mời, biển và banner quảng cáo.

View (920)